Boek ‘Leerlijnen voor het basisonderwijs’

Meer informatie

Zelfstandig Taal – Deel 6

Samenvatting

Doel

Door middel van leuke en gevarieerde opdrachten kan de leerling geheel zelfstandig werken met taal en rekenen. De boeken zijn eenvoudig in gebruik en zien er leuk uit. Het stimuleert de leerling om zelfstandig aan de slag te gaan!

Deze manier van zelfstandig werken is voor alle niveaus in het basisonderwijs te gebruiken, zowel voor zelfstandig werk voor de leerling die extra uitdaging nodig heeft, als voor de leerling die wat extra oefening gebruiken kan.

Opzet

De blokboeken bestaan uit 64 pagina’s met opgaven waarin oefenstof wordt aangeboden in oplopende moeilijkheidsgraad. De blokboeken zelfstandig taal en rekenen zijn niet methode- of groepsgebonden. Alle opgaven zijn duidelijk om-
schreven en elk boek bevat een een werkwijzer waarin staat hoe het correctievel gebruikt moet worden.
Elk boek heeft achterin een resultatenlijst waarop de leerling zelf zijn scores kan bijhouden.

Correctie

Door middel van het correctievel kan de leerling alles zelf nakijken. De leerling ziet direct wat hij fout heeft gedaan en kan
dat ook direct verbeteren.

Het Correctievel, te gebruiken bij alle ‘zelfstandig’ boeken is apart te verkrijgen, rechtstreeks bij Uitgeverij Averbode.

Kidsweek – Het allerleukste begrijpend lezen oefenboek Groep 6 en 7

Samenvatting

Met de oefenboeken van Kidsweek in de Klas wordt begrijpend lezen een feest!Begrijpend lezen saai? Welnee! De oefenboeken van Kidsweek in de Klas zijn leerzaam en leuk! Aan de hand van artikelen uit Kidsweek en de bijbehorende video’s op de website vergroot je je tekstbegrip en woordenschat, zelfstandig of samen met je ouders.

De overzichtelijke stappenplannen en de handige legenda bieden een steuntje in de rug bij het lezen van een tekst voor leerlingen uit groep 6 en 7. Naast nog beter begrijpend lezen leer je in de drie oefenboeken ook van alles over de actualiteit, verbeter je je topografische kennis en leer je allerlei handige studievaardigheden aan. Genoeg geoefend? Blader dan door naar de moppen, raadsels en puzzels. Zo wordt begrijpend lezen vanzelf een feest!

 • De uitgaven van Kidsweek in de Klas voldoen aan alle kerndoelen van het SLO, waardoor ze inzetbaar zijn als lesmethode
 • Naast begrijpend lezen ook aandacht voor wereldoriëntatie, topografie en studievaardigheden

Z-Taal | Werkboek NT2 Woordenschat A | Groep 3-8

Samenvatting

Door dit Z-oefenboekje leren allochtone leerlingen heel veel verschillende woorden. Ook leren ze woorden maken van letters die ze zien staan, geheimschrift oplossen en woorden zoeken in puzzeltjes.

Deze uitgave maakt deel uit van de serie NT-2 Woordenschat (A tot en met C). Deze driedelige serie is speciaal ontwikkeld voor NT-2 leerlingen om hen snel een flink aantal van de meest frequent gebruikte Nederlandse woorden bij te brengen. De teksten zijn ‘leesbaar’ voor elke nationaliteit, doordat alle woorden ook getekend zijn. Herhalingspagina’s zorgen voor de nodige inprenting.

Om thuis zelfstandig mee te oefenen of als (extra) huiswerk van de leerkracht… De Z-oefenboekjes zijn lesmethode-onafhankelijke materialen voor de basisschool en kunnen op elk moment worden ingezet voor leerlingen uit groep 3 t/m 8. Speels en eenvoudig qua opzet, glashelder gestructureerd en met veel variatie in werkvormen. Zo blijft ieder kind met plezier leren.

Van alle Z-oefenboekjes zijn de antwoorden online beschikbaar en gemakkelijk te kopiëren en printen.

Z-Taal groep 6-8 Woordenschat B Stenvert Werkboek

Samenvatting

Dit Z-oefenboekje maakt deel uit van de serie NT2 Woordenschat (A tot en met C). Deze driedelige serie is speciaal ontwikkeld voor NT-2 leerlingen om hen snel een flink aantal van de meest frequent gebruikte Nederlandse woorden bij te brengen. De teksten zijn ‘leesbaar’ voor elke nationaliteit, doordat alle woorden ook getekend zijn. Herhalingspagina’s zorgen voor de nodige inprenting. Het volgende leerdoel komt aan bod in deze uitgave: – Ik oefen het schrijven van verschillende woorden aan de hand van plaatjes.
Dit is de vernieuwde editie van: 9789026224928 Stenvert 3-8 Taal NT2-blok Woordenschat B WB (5ex)

Z-Taal Woordenschat C groep 6-8 Werkboek

Samenvatting

Dit Z-oefenboekje maakt deel uit van de serie NT2 Woordenschat (A tot en met C). Deze driedelige serie is speciaal ontwikkeld voor NT-2 leerlingen om hen snel een flink aantal van de meest frequent gebruikte Nederlandse woorden bij te brengen. De teksten zijn ‘leesbaar’ voor elke nationaliteit, doordat alle woorden ook getekend zijn. Herhalingspagina’s zorgen voor de nodige inprenting. Het volgende leerdoel komt in dit deel aan bod:
– Ik oefen het schrijven van verschillende woorden aan de hand van plaatjes.

Z-Taal | Werkboek Puzzelen met woordenschat | Groep 6

Met dit Z-oefenboekje leren leerlingen weer veel nieuwe woorden kennen en kunnen ze woorden zoeken in puzzeltjes. De woordenschat wordt uitgebreid aan de hand van vijftien thema’s. De themawoorden worden in drie wisselende oefentypen aangeboden. Daarna volgen vijf puzzelmixen en drie puzzelverzamelmixen waarbij leerlingen worden uitgedaagd hun nieuw geleerde woordenschat al spelenderwijs te oefenen.

In dit deel zijn de thema’s: school, sport, wonen, politie, vervoer, feest, klussen, lezen, varen, wat vinden we ervan, entertainment, geld, muziek, zwembad, gezondheid.

Om thuis zelfstandig mee te oefenen of als (extra) huiswerk van de leerkracht… De Z-oefenboekjes zijn lesmethode-onafhankelijke materialen voor de basisschool en kunnen op elk moment worden ingezet voor leerlingen uit groep 3 t/m 8. Speels en eenvoudig qua opzet, glashelder gestructureerd en met veel variatie in werkvormen. Zo blijft ieder kind met plezier leren.

Van alle Z-oefenboekjes zijn de antwoorden online beschikbaar en gemakkelijk te kopiëren en printen.

Z-Taal groep 6 Taal oefenen Stenvert Werkboek

Samenvatting

Dit Z-oefenboekje maakt deel uit van de zesdelige serie Taal, voor groep 3 tot en met 8. De serie biedt oefenstof voor taalstructuur, taalbetekenis, taalfunctie en spelling. Daarmee komen onder andere de volgende aspecten aan bod: meervoudsvorming, verkleinwoorden, telwoorden, voegwoorden, voornaamwoorden, woordenschat, spreekwoorden, synoniemen, tegenstellingen, deel/geheel-relaties, taalbegrip en taaltoepassing.
In dit Z-oefenboekje komen de volgende leerdoelen aan bod:
– Ik kan woorden in alfabetische volgorde zetten.
– Ik kan ‘de’ en ‘het’ goed gebruiken in een zin.
– Ik kan woorden in het meervoud schrijven.
– Ik kan woorden die eindigen op -ig goed schrijven.
– Ik kan woorden die beginnen met be-, ge- of ver- goed schrijven.
– Ik kan woorden die eindigen op -heid goed schrijven.
– Ik kan woorden die eindigen op -ing of -ig goed schrijven.
– Ik leer nieuwe woorden.
– Ik kan woorden die eindigen op -lijk of -lijke goed schrijven.
– Ik kan samengestelde woorden goed schrijven.
Dit is de vernieuwde editie van: 9789026224577 Stenvert 6 Taal Taalblok 4 Werkboek (set a 5)

Z-Taal | Werkboek NT2 Woordenschat A | Groep 3-8

Samenvatting

Door dit Z-oefenboekje leren NT-2 leerlingen heel veel verschillende woorden. Ook leren ze woorden maken van letters die ze zien staan, geheimschrift oplossen en woorden zoeken in puzzeltjes.

Deze uitgave maakt deel uit van de serie NT-2 Woordenschat (A tot en met C). Deze driedelige serie is speciaal ontwikkeld voor NT-2 leerlingen om hen snel een flink aantal van de meest frequent gebruikte Nederlandse woorden bij te brengen. De teksten zijn ‘leesbaar’ voor elke nationaliteit, doordat alle woorden ook getekend zijn. Herhalingspagina’s zorgen voor de nodige inprenting.

Om thuis zelfstandig mee te oefenen of als (extra) huiswerk van de leerkracht… De Z-oefenboekjes zijn lesmethode-onafhankelijke materialen voor de basisschool en kunnen op elk moment worden ingezet voor leerlingen uit groep 3 t/m 8. Speels en eenvoudig qua opzet, glashelder gestructureerd en met veel variatie in werkvormen. Zo blijft ieder kind met plezier leren.

Van alle Z-oefenboekjes zijn de antwoorden online beschikbaar en gemakkelijk te kopiëren en printen.

Spreekwoorden en gezegden

Samenvatting

In Spreekwoorden & Gezegden worden er geen appels met peren vergeleken, maar moeten wel de handen uit de mouwen gestoken worden. Want ook al ben je niet van alle markten thuis, als alle spreekwoorden en gezegden uit dit oefenboek bekend zijn, zal je niet snel iemand in het harnas jagen.

In Spreekwoorden & Gezegden staan meer dan honderd spreekwoorden en gezegden om mee te oefenen. Want naast het leren kennen van een groot aantal spreekwoorden, is het de bedoeling dat de leerlingen de spreekwoorden weten toe te passen in het dagelijks taalgebruik.

De spreekwoorden zijn ingedeeld in de thema’s: in en rond het huis, eten & drinken, kleding en lichaamsdelen, dieren, in stad en land, werk & geld en geschiedenis. Binnen elk thema is gekozen voor eenzelfde structuur. Op de eerste twee bladzijden staan zestien spreekwoorden met daaronder steeds drie mogelijke betekenissen. Elk antwoord verwijst naar een figuurtje, zodat na acht spreekwoorden met deze figuurtjes een nieuw spreekwoord te ontdekken is. Op de volgende twee bladzijden staan vier opdrachten met de zestien spreekwoorden uit het thema.

Bij de les – Leer en oefen spelling groep 4-6

Samenvatting

Oefenen van onthoudwoorden en woordbeelden en automatiseren van spelling. Het werkboek biedt extra ondersteuning of juist extra uitdaging. Sluit 100% aan bij school. Inclusief oplossingen.
Met dit werkboekje oefenen kinderen met de spelling van woorden die kinderen van 7 tot en met 9 jaar op school leren. Dit werkboek is bedoeld voor kinderen die het fijn vinden of die het nodig hebben om op school of thuis extra te oefenen. De opdrachten in dit boek sluiten naadloos aan op wat kinderen op school leren.

Opbouw
De oefenstof wordt per bladzijde en door het boekje heen opgebouwd:
• Bovenaan staat steeds wat de bedoeling is, daaronder staan de opdrachten.
• De bovenste opdrachten zijn makkelijker dan de opdrachten onderaan.
• De eerste pagina’s zijn makkelijker dan de laatste pagina’s in het boek.

Voor sommige kinderen is oefenen van de leerstof moeilijk. Zij kunnen in dit boek ook minder oefenstof maken. Ze kunnen dan bijvoorbeeld de onderste rijtjes doorstrepen. Zo oefenen zij toch de basisstof, zonder dat dit een te grote belasting is voor hun leerplezier.

Wat oefenen kinderen?
In dit boekje oefenen kinderen de spelling van:
• klankwoorden
• regelwoorden
• onthoudwoorden

Taalpuzzels 4

Samenvatting

Naast puzzelen wordt er in dit vierde deel inzicht gevraagd van de leerlingen. Bij de meervouden-vuller moet niet alleen het woord gezocht worden, maar ook nog de juiste uitgang.
Een variatie hierop is de verkleinwoordenzoeker. Er komen uitdrukkingen en spreekwoorden aan bod in rebussen en er wordt een begin gemaakt met puzzels waarbij de persoonsvorm gevonden moet worden.

Z-Taal groep 4 begrijpend lezen leesmaatjes A Stenvert

Inhoud

Leesmaatjes 4A maakt deel uit van de serie Leesmaatjes voor leerlingen die moeite hebben met leesbegrip. Deze serie bestaat in totaal uit acht delen: twee delen (A en B) voor elk leerjaar (groep 3 – 6). Het accent ligt op een serie speelse oefeningen in leesbegrip gekoppeld aan aansprekende contexten. Het niveau van de teksten is afgestemd op de AVI-niveaus. In dit Z-oefenboekje komen de volgende leerdoelen aan bod: – Ik kan informatie uit een tekst halen. – Ik kan aangeven wat voor soort tekst het is. – Ik kan mijn mening geven over een verhaaltje.

Dit is de vernieuwde editie van: 9789026241284 Stenvert 4 Begrijpend lezen Leesmaatjes4A WB (5ex)

Z-Taal groep 4 Begrijpend lezen Leesmaatjes B Stenvert

Leesmaatjes 4B maakt deel uit van de serie Leesmaatjes voor leerlingen die moeite hebben met leesbegrip. Deze serie bestaat in totaal uit acht delen: twee delen (A en B) voor elk leerjaar (groep 3 – 6). Het accent ligt op een serie speelse oefeningen in leesbegrip gekoppeld aan aansprekende contexten. Het niveau van de teksten is afgestemd op de AVI-niveaus.

In dit Z-oefenboekje komen de volgende leerdoelen aan bod:
– Ik kan informatie uit een tekst halen.
– Ik kan aangeven wat voor soort tekst het is.
– Ik kan mijn mening geven over een verhaaltje.

Dit is de vernieuwde editie van:
9789026241673 Stenvert 4 Begrijpend lezen Leesmaatjes 4B wb/5e

Z-Taal Taal oefenen groep 4 Werkboek

Z-Taal groep 4 – Taal oefenen – Stenvert Deze uitgave maakt deel uit van de zesdelige serie Taal, voor groep 3 tot en met 8. De serie biedt oefenstof voor taalstructuur, taalbetekenis, taalfunctie en spelling. Daarmee komen onder andere de volgende aspecten aan bod: meervoudsvorming, verkleinwoorden, telwoorden, voegwoorden, voornaamwoorden, woordenschat, spreekwoorden, synoniemen, tegenstellingen, deel/geheel-relaties, taalbegrip en taaltoepassing.

In dit Z-oefenboekje komen de volgende leerdoelen aan bod:

 • Ik oefen het schrijven van woorden aan de hand van plaatjes.
 • Ik kan vragen beantwoorden over een verhaaltje.
 • Ik leer nieuwe woorden.
 • Ik kan ‘de’ en ‘het’ goed gebruiken in een zin.
 • Ik kan woorden met -oor, -eer of -eur goed schrijven.
 • Ik kan woorden met -aai, -ooi of -oei goed schrijven.
 • Ik kan woorden die beginnen met s- of z- goed schrijven.
 • Ik kan woorden met -ng en -nk goed schrijven.
 • Ik kan woorden die beginnen met f- of v- goed schrijven.
 • Ik kan woorden in het meervoud schrijven.
 • Ik kan woorden die eindigen op -tje of -je goed schrijven.

Dit is de vernieuwde editie van: 9789026224539 Stenvert 4 Taal Taalblok 2 Werkboek (5ex)

Z-Spelling 1 Spelling oefenen groep 3-4 Werkboek

Samenvatting

Z-Spelling groep 3-4 – Spellling oefenen 1 – Stenvert Deze uitgave maakt deel uit van de zesdelige serie Spelling oefenen, voor groep 3 tot en met 8. De serie oefent alle spellingcategorieën van het Cito. Daarbij komt elke spellingcategorie herhaaldelijk aan bod. In dit Z-oefenboekje komen de volgende leerdoelen aan bod: – Ik oefen met het schrijven van korte woorden. – Ik kan woorden die beginnen met s- of -z goed schrijven. – Ik kan woorden met -a of -aa goed schrijven. – Ik kan woorden die eindigen op -eer, -eur of -oor goed schrijven. Dit is de vernieuwde editie van: 9789026202247 Stenvert 34 Taal Spellingblok 1 Werkboek (5ex)

Z-Spelling 2 Spelling oefenen groep 4-5 Werkboek

Samenvatting

Z-Taal groep 4-5 – Spelling oefenen 2 – Stenvert Deze uitgave maakt deel uit van de zesdelige serie Spelling, voor groep 3 tot en met 8. De serie oefent alle spellingcategorieën van het Cito. Daarbij komt elke spellingcategorie herhaaldelijk aan bod. Deze leerdoelen komen in dit Z-oefenboekje aan bod: – Ik oefen het schrijven van verschillende woorden. – Ik kan woorden met -ng, -nk of -n goed schrijven. – Ik kan woorden met een -d of -t aan het eind goed schrijven. – Ik kan woorden met -a of -aa en -e of -ee goed schrijven. Dit is de vernieuwde editie van: 9789026202261 Stenvert 4-5 Taal Spellingblok 2 Werkboek (5ex)

Oefenschrift begrijpend lezen groep 4

Samenvatting

Lees jij al verhalen? Wat knap van je! Dan heb je waarschijnlijk al heel veel geoefend. Maar weet je nadien ook precies wat je hebt gelezen? Als je een verhaal leest, is het immers heel belangrijk dat je begrijpt wat je leest. Ook daar kun je dus beter heel goed op oefenen. In dit oefenschrift staan een heleboel eenvoudige verhaaltjes die je zelf kunt lezen. Als je dat aandachtig gedaan hebt, kun je de leuke opdrachten en vraagjes die erbij horen vast en zeker oplossen! Ga aan de slag en word een echte leeskampioen!
In dit oefenschrift staan
 • eenvoudige verhaaltjes op leesniveau AVI M4 (het oude AVI 3)
 • leuke inhoudsvragen en oefeningen
 • informatie en tips over begrijpend lezen en het AVI-systeem

Spelling Weetwoorden geschikt voor groep 3 en 4 Werkboek

Samenvatting

Leer alle spellingregels rondom de weetwoorden op een leuke en verantwoorde manier.

Leer alle spellingregels rondom de weetwoorden. Alle woorden die kinderen in een groep leren spellen, zijn onderverdeeld in klankwoorden, regelwoorden en weetwoorden. Dit boek bevat oefeningen over de weetwoorden die kinderen in deze groepen leren. Weetwoorden zijn woorden waar geen regels voor zijn: je moet ze uit je hoofd leren. Bijvoorbeeld woorden met een ei of een ij, zoals eiland en ijs. Er is geen regel waardoor je kunt weten of je een ei of een ij moet schrijven. Door deze weetwoorden veel te oefenen en te herhalen, onthoud je deze woorden beter. Spellen is het kunnen schrijven van woorden. Je hoort een woord in klanken en deze klanken schrijf je in letters op. Samen vormen deze letters op papier het woord. Maar schrijf je de letters ook wel op de juiste manier? Spelling moet vaak herhaald worden, want je past het altijd en overal toe. Door te blijven oefenen, houd je de spelling op niveau.

Spelling regelwoorden voor groep 3 en 4 Werkboek

Samenvatting

Leer alle spellingregels rondom de regelwoorden op een leuke en verantwoorde manier.

Leer alle spellingregels rondom de regelwoorden. Alle woorden die kinderen in een groep leren spellen, zijn onderverdeeld in klankwoorden, regelwoorden en weetwoorden. Dit boek bevat oefeningen over de regelwoorden die kinderen in deze groepen leren. Regelwoorden zijn woorden waarvan je een spellingregel moet toepassen om ze op de juiste manier te schrijven. Bijvoorbeeld het maken van een verkleinwoord van woorden die eindigen op -ing. Deze woorden krijgen bijna altijd de letters -etje erbij (ding – dingetje of kring – kringetje). Door de spellingregels te oefenen en vaak te herhalen, leer je regelwoorden op de juiste manier te spellen. Spellen is het kunnen schrijven van woorden. Je hoort een woord in klanken en deze klanken schrijf je in letters op. Samen vormen deze letters op papier het woord. Maar schrijf je de letters ook wel op de juiste manier? Spelling moet vaak herhaald worden, want je past het altijd en overal toe. Door te blijven oefenen, houd je de spelling op niveau.

Begrijpend lezen Oefenboek 1 1; begrijpend leesteksten, voorspelopgaven en gatenteksten

Samenvatting

Meest geschikt voor M4. Begrijpen wat je leest, is de essentie van lezen en leren. Het is een van de belangrijkste vaardigheden die kinderen moeten ontwikkelen op school. Het oefenen van begrijpend lezen is zeer belangrijk. Door veel te oefenen ontstaat er een actieve leeshouding en worden de taalvaardigheid en algemene ontwikkeling uitgebreid. Hierdoor kunnen kinderen steeds langere en moeilijkere teksten op een hoger niveau verwerken. Het oefenen op het eigen niveau zorgt voor succeservaringen, die leiden tot meer leesplezier. Dit Begrijpend lezen Oefenboek is het eerste deel van een set van twee. Beide Oefenboeken zijn geschikt voor kinderen die willen oefenen op het M4/E4-niveau van het Cito. Dit eerste deel richt zich vooral op het M4-niveau. De teksten zijn wat korter en makkelijker leesbaar. Het tweede deel richt zich meer op het E4-niveau. De teksten zijn wat langer en hebben een iets moeilijkere opbouw. Hierdoor is deel 2 een logisch vervolg op deel 1. In het dagelijks leven komen we voortdurend in aanraking met verschillende soorten teksten. Deze Oefenboeken spelen hierop in door ook verschillende tekstsoorten aan te bieden. Deze kunnen informatief, fictief, instructief of poëzie zijn. In beide Oefenboeken komen drie verschillende soorten oefeningen voor: leesteksten, voorspelopgaven en gatenteksten. De Oefenboeken bestaan uit meerkeuzeopgaven en de vraagstelling is afgestemd op die van het Cito. Hierdoor zijn beide Oefenboeken geschikt om goed en verantwoord te oefenen voor het onderdeel Begrijpend lezen van de Cito LVS-toetsen. Wil je kind méér oefenen dan wat deze serie aanbiedt? Junior Einstein heeft ook een uitgebreide online oefen- en leeromgeving. Je vindt deze op onze website www.junioreinstein.nl.

Meer informatie over het werken vanuit leerlijnen? Neem contact op via info@leerlijnen.nl of kijk op www.nieuwleren.nl

Neem contact op