Boek ‘Leerlijnen voor het basisonderwijs’

Meer informatie

Z-Taal groep 6 Taal oefenen Stenvert Werkboek

Samenvatting

Dit Z-oefenboekje maakt deel uit van de zesdelige serie Taal, voor groep 3 tot en met 8. De serie biedt oefenstof voor taalstructuur, taalbetekenis, taalfunctie en spelling. Daarmee komen onder andere de volgende aspecten aan bod: meervoudsvorming, verkleinwoorden, telwoorden, voegwoorden, voornaamwoorden, woordenschat, spreekwoorden, synoniemen, tegenstellingen, deel/geheel-relaties, taalbegrip en taaltoepassing.
In dit Z-oefenboekje komen de volgende leerdoelen aan bod:
– Ik kan woorden in alfabetische volgorde zetten.
– Ik kan ‘de’ en ‘het’ goed gebruiken in een zin.
– Ik kan woorden in het meervoud schrijven.
– Ik kan woorden die eindigen op -ig goed schrijven.
– Ik kan woorden die beginnen met be-, ge- of ver- goed schrijven.
– Ik kan woorden die eindigen op -heid goed schrijven.
– Ik kan woorden die eindigen op -ing of -ig goed schrijven.
– Ik leer nieuwe woorden.
– Ik kan woorden die eindigen op -lijk of -lijke goed schrijven.
– Ik kan samengestelde woorden goed schrijven.
Dit is de vernieuwde editie van: 9789026224577 Stenvert 6 Taal Taalblok 4 Werkboek (set a 5)

Meer informatie over het werken vanuit leerlijnen? Neem contact op via info@leerlijnen.nl of kijk op www.nieuwleren.nl

Neem contact op