Boek ‘Leerlijnen voor het basisonderwijs’

Meer informatie

Z-Rekenen groep 4 – Rekenblok 2 Werkboek

In dit werkboek wordt geoefend met optellen, aftrekken en aanvullen tot 100. De leerling oefent ook keersommen uit de tafels 2 t/m 8. Op de voorkant van de pagina staan sommen, op de achterkant een speelse oefening met een illustratie. De volgende doelen komen aan bod: “Ik kan optellen en aftrekken in het getallengebied tot 100. (ook met overschrijding van het tiental). Ik kan eenvoudige keersommen maken.” Dit is het tweede deel uit de serie Rekenblok. Deel 1 is geschikt voor groep 3.

Z-Rekenen groep 4 Tafels oefenen Werkboek

In dit werkboek worden de tafels nog een keertje herhaald. Op de ene pagina als sommen, op de andere pagina als speelse opdrachten. Alle tafels tot en met tien komen langs. De leerling werkt zo aan de volgende doelen uit groep 4: “Ik kan eenvoudige keersommen maken.
Ik ken de tafel van 2 uit mijn hoofd.
Ik ken de tafel van 5 uit mijn hoofd.
Ik ken de tafel van 10 uit mijn hoofd.
Ik ken de tafel van 3 uit mijn hoofd.
Ik ken de tafel van 4 uit mijn hoofd.”

Deeltafels 1 t/m 10 rekenen Werkboek

In het Junior Einstein Deeltafelboek staan oefeningen met deelsommen voor de tafels t/m 10. Omdat alle deeltafels tot 10 langskomen, is het boek te gebruiken in groep 4 en 5. De leerling oefent met de sommen en kan de deeltafelkaarten invullen en ergens ophangen. Aan het eind van het boek staat een deeltafeldiploma. Het volgende doel voor groep 4 komt aan bod: Ik kan eenvoudige deelsommen maken.

Rekenen Tafels 1 tot en met 10

Keersommen echt onder de knie krijgen, dat oefent de leerling in dit werkboek. De tafels van 1 t/m 10 komen allemaal langs in dit boek van Junior Einstein. De leerling kan zelf bijhouden welke tafels hij of zij al beheerst. De oefeningen verschillen, van rijtjes keersommen tot puzzels. In het boek zit een tafeldiploma. Omdat alle tafels langskomen, is het boek te gebruiken in groep 4, 5 en 6. De volgende doelen voor groep 4 komen aan bod: Ik kan eenvoudige keersommen maken.
Ik ken de tafel van 2 uit mijn hoofd.
Ik ken de tafel van 5 uit mijn hoofd.
Ik ken de tafel van 10 uit mijn hoofd.
Ik ken de tafel van 3 uit mijn hoofd.
Ik ken de tafel van 4 uit mijn hoofd.

Leuk Rekenen 3

De serie Leuk Rekenen is gevuld met de puzzel “Met kruisjes bedekken”. De leerling knipt zelf kruisjes uit en bedekt getallen volgens een bepaalde rekensom. Deel 3 oefent moet de tafels. De kruisjes mogen bijvoorbeeld alleen maar op getallen liggen, die in de tafel van 4 voorkomen. In totaal zijn in de serie Leuk Rekenen 7 werkboeken beschikbaar, voor groep 3 t/m 8.

Blokboek rekenen 4

Rekenen extra goed beheersen, dat is het doel van de Blokboek werkboekjes. Per groep is 1 werkboek beschikbaar dat aansluit bij de rekenstof door het jaar heen. In groep 4 ligt de focus op optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Ook wordt geoefend met tijd, geld en meten. De leerling oefent of herhaalt de stof uit de methode van school, om zo goed voorbereid aan het volgende jaar te beginnen. Het uitwerkingenboek is los te kopen via de site van de uitgever.

Leuk Rekenen 2

De serie Leuk Rekenen is gevuld met de puzzel “Met kruisjes bedekken”. De leerling knipt zelf kruisjes uit en bedekt getallen volgens een bepaalde rekensom. In Deel 2 wordt het verschil bedekt. Als het verschil tussen de cijfers 3 moet zijn, legt je bijvoorbeeld een kruisje op een 3 en een 6, of op een 1 en een 4. De leerling oefent zo al puzzelend met optelsommen. In totaal zijn in de serie Leuk Rekenen 7 werkboeken beschikbaar, voor groep 3 t/m 8.

Zelfstandig Rekenen – Deel 4 Inclusief correctievel

Doel Door middel van leuke en gevarieerde opdrachten kan de leerling geheel zelfstandig werken met taal en rekenen. De boeken zijn eenvoudig in gebruik en zien er leuk uit. Het stimuleert de leerling om zelfstandig aan de slag te gaan. Deze manier van zelfstandig werken is voor alle niveaus in het basisonderwijs te gebruiken, zowel voor zelfstandig werk voor de leerling die extra uitdaging nodig heeft, als voor de leerling die wat extra oefening gebruiken kan.Opzet De blokboeken bestaan uit 64 pagina’s met opgaven waarin oefenstof wordt aangeboden in oplopende moeilijkheidsgraad. De blokboeken zelfstandig taal en rekenen zijn niet methode- of groepsgebonden. Alle opgaven zijn duidelijk om-schreven en elk boek bevat een een werkwijzer waarin staat hoe het correctievel gebruikt moet worden. Elk boek heeft achterin een resultatenlijst waarop de leerling zelf zijn scores kan bijhouden.

Z-Rekenen Werkboek Klokkijken A

Deel A uit de serie (A-C) oefenboeken klokkijken. In dit boekje oefent de leerling met klokkijken op een analoge en digitale klok. De volgende doelen komen aan bod: “Ik kan klokkijken met hele uren op een analoge en digitale klok.
Ik kan klokkijken met halve uren op een analoge en digitale klok.” Aan het eind van dit deel kan de leerling kwartieren, halve en hele uren lezen op een analoge klok.

Ik Leer Rekenen

Dit werkboek laat de leerling extra oefenen met alle basisvaardigheden voor rekenen. De opdrachten volgen de rekendoelen voor groep 3 door het jaar heen. Alles komt dus aan bod. Het boekje staat vol met tekeningen en speelse opdrachten, zo is oefenen extra leuk! Onder andere de volgende oefeningen staan in het boek: cijfers schrijven, getallen splitsen, sommen maken, eenvoudige rekenraadsels oplossen.

Rekenen, mijn oefenschrift eerste trimester

De opdrachten in deel 1 van Mijn Oefenschrift rekenen gaan over optellen en aftrekken tot en met 10. Er wordt geoefend met onder andere: getallenrijen aanvullen, sommen maken, getallen vergelijken en splitsingen maken. Het werkboekje vormt een goede aanvulling op de stof die begin groep 3 behandeld wordt. De volgende doelen komen aan bod: Ik kan getallen ordenen, ook buurgetallen. Ik ken de getallen en de getalrij t/m 20. Ik kan getallen t/m 10 splitsen. Ik kan optelsommen, minsommen en splitsingen tot 10 vlot uit mijn hoofd uitrekenen.

Het grote Junior Einstein Doeboek voor groep 3 rekenen, taal, lezen, schrijven, kleuren

In het grote Junior Einstein Doeboek vind je oefeningen die goed aansluiten bij de lesstof voor groep 3. Het boek is gevuld met kleurrijke oefeningen en illustraties. De speelse opdrachten gaan over rekenen, taal, lezen en schrijven. Voor rekenen groep 3 komt het volgende doel aan bod: Ik kan optellen en aftrekken in het getallengebied t/m 20, met overschrijding van het tiental.

Meer informatie over het werken vanuit leerlijnen? Neem contact op via info@leerlijnen.nl of kijk op www.nieuwleren.nl

Neem contact op