Boek ‘Leerlijnen voor het basisonderwijs’

Meer informatie

Z-Rekenen groep 4-5 – Tafelboek 1 Werkboek

In dit Tafelboek worden alle tafels tot en met 10 geoefend tot de leerling ze kan dromen. Het tweede deel van deze serie gaat in op keersommen en deelsommen. De twee boekjes helpen om een goede basis te vormen op het gebied van tafels. In dit boekje komen de volgende leerdoelen voor groep 5 aan bod: Ik ken de tafel van 6 uit mijn hoofd.
Ik ken de tafel van 8 uit mijn hoofd.
Ik ken de tafel van 9 uit mijn hoofd.
Ik ken de tafel van 7 uit mijn hoofd.

Z-Rekenen groep 4-5 – Tafelboek 2 Werkboek

In dit tweede Tafelboek van Z-Rekenen wordt geoefend met keersommen en deelsommen. Alle 10 de tafels komen aan bod. Het boek is daarom al te gebruiken in groep 4, maar is nog geschikter voor groep 5. Dan kan de leerling alle tafels in een keer herhalen. De volgende doelen voor groep 5 worden geoefend: “Ik kan keersommen maken in het getallengebied tot 100.
Ik kan deelsommen maken in het getallengebied tot 100.”

Z-Rekenen groep 4 Tafels oefenen Werkboek

In dit werkboek worden de tafels nog een keertje herhaald. Op de ene pagina als sommen, op de andere pagina als speelse opdrachten. Alle tafels tot en met tien komen langs. De leerling werkt zo aan de volgende doelen uit groep 5: “Ik ken de tafel van 6 uit mijn hoofd.
Ik ken de tafel van 8 uit mijn hoofd.
Ik ken de tafel van 9 uit mijn hoofd.
Ik ken de tafel van 7 uit mijn hoofd. Ik kan keersommen maken in het getallengebied tot 100.”

Z-Rekenen groep 5 Rekenblok Werkboek

Dit Rekenblok werkboek helpt de leerling met het bijspijkeren van vaardigheden op verschillende gebieden. Aan bod komt onder andere optellen en aftrekken tot 1000, het maken van keersommen tot 1000, rekenen met geld, meten tot op de millimeter nauwkeurig en het aflezen van een maatbeker. Op de voorkant van de pagina staan sommen, op de achterkant een speelse oefening met een illustratie. Dit is het derde deel uit de serie Rekenblok, waarvan één werkboekje per groep bestaat.

Z-Rekenen groep 5 Verhaaltjessommen Werkboek

In dit werkboek wordt geoefend met verhaalsommen. De verhaaltjes worden opgebouwd van makkelijk naar moeilijk. De leerling oefent met optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. De volgende leerdoelen komen aan bod: “Ik kan optellen en aftrekken tot 1000 waarbij de informatie komt uit een verhaalsom. Ik kan vermenigvuldigen en delen waarbij ik de informatie haal uit een verhaaltje.”

Rekenen 1 groep 5 Oefenboek

Dit Rekenen Oefenboek (deel 1 van 2) kan ingezet worden voor toetsvoorbereidingen in groep 5. Er kan geoefend worden voor het vak Rekenen zoals het getoetst wordt in de LVS-toetsen (M5 en E5). Dit geldt niet alleen voor rekenen in de toetsen van Cito (3.0), maar ook voor toetsen in groep 4 van andere toegelaten aanbieders. Dit Rekenen Oefenboek is het eerste deel van een set van twee. Beide Oefenboeken zijn geschikt voor kinderen die willen oefenen op het M5/E5-niveau van het Cito. Dit tweede deel richt zich vooral op het E4-niveau. Het eerste deel richt zich meer op het M4-niveau. Hierdoor is deel 2 een logisch vervolg op deel 1. Alle domeinen voor Rekenen komen uitgebreid aan bod: Getallen, Meten en meetkunde en Verbanden. De vraagstelling (open en meerkeuze) past goed bij de vragen die voorkomen in de diverse toetsen. Zowel kale sommen als contextrijke sommen komen aan de orde.

Rekenen 2 groep 5 Oefenboek

Dit Rekenen Oefenboek (deel 2 van 2) kan ingezet worden voor toetsvoorbereidingen in groep 5. Er kan geoefend worden voor het vak Rekenen zoals het getoetst wordt in de LVS-toetsen (M5 en E5). Dit geldt niet alleen voor rekenen in de toetsen van Cito (3.0), maar ook voor toetsen in groep 4 van andere toegelaten aanbieders. Dit Rekenen Oefenboek is het eerste deel van een set van twee. Beide Oefenboeken zijn geschikt voor kinderen die willen oefenen op het M5/E5-niveau van het Cito. Dit tweede deel richt zich vooral op het E4-niveau. Het eerste deel richt zich meer op het M4-niveau. Hierdoor is deel 2 een logisch vervolg op deel 1. Alle domeinen voor Rekenen komen uitgebreid aan bod: Getallen, Meten en meetkunde en Verbanden. De vraagstelling (open en meerkeuze) past goed bij de vragen die voorkomen in de diverse toetsen. Zowel kale sommen als contextrijke sommen komen aan de orde.

Zelfstandig Rekenen – Deel 5 Inclusief correctievel

Door middel van leuke en gevarieerde opdrachten kan de leerling geheel zelfstandig werken met taal en rekenen. De boeken zijn eenvoudig in gebruik en zien er leuk uit. Het stimuleert de leerling om zelfstandig aan de slag te gaan. Deze manier van zelfstandig werken is voor alle niveaus in het basisonderwijs te gebruiken, zowel voor zelfstandig werk voor de leerling die extra uitdaging nodig heeft, als voor de leerling die wat extra oefening gebruiken kan. De blokboeken bestaan uit 64 pagina’s met opgaven waarin oefenstof wordt aangeboden in oplopende moeilijkheidsgraad. De blokboeken zelfstandig taal en rekenen zijn niet methode- of groepsgebonden. Alle opgaven zijn duidelijk om-schreven en elk boek bevat een een werkwijzer waarin staat hoe het correctievel gebruikt moet worden. Elk boek heeft achterin een resultatenlijst waarop de leerling zelf zijn scores kan bijhouden.

Leuk Rekenen 4

De serie Leuk Rekenen is gevuld met de puzzel “Met kruisjes bedekken”. De leerling knipt zelf kruisjes uit en bedekt getallen volgens een bepaalde rekensom. Deel 4 oefent met deelsommen. Je legt bijvoorbeeld alleen maar kruisjes op getallen die je kunt delen door 4. In totaal zijn in de serie Leuk Rekenen 7 werkboeken beschikbaar, voor groep 3 t/m 8.

Deeltafels 1 t/m 10 rekenen Werkboek

In het Junior Einstein Deeltafelboek staan oefeningen met deelsommen voor de tafels t/m 10. Omdat alle deeltafels tot 10 langskomen, is het boek te gebruiken in groep 4 en 5. De leerling oefent met de sommen en kan de deeltafelkaarten invullen en ergens ophangen. Aan het eind van het boek staat een deeltafeldiploma. Het volgende doel voor groep 5 komt aan bod: Ik kan deelsommen maken in het getallengebied tot 100.

Blokboek Rekenen 5

Rekenen extra goed beheersen, dat is het doel van de Blokboek werkboekjes. Per groep is 1 werkboek beschikbaar dat aansluit bij de rekenstof door het jaar heen. In groep 5 ligt de focus op optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Ook wordt geoefend met tijd, geld en meten. De leerling oefent of herhaalt de stof uit de methode van school, om zo goed voorbereid aan het volgende jaar te beginnen. Het uitwerkingenboek is los te kopen via de site van de uitgever.

Rekenen Tafels 1 tot en met 10

Keersommen echt onder de knie krijgen, dat oefent de leerling in dit werkboek. De tafels van 1 t/m 10 komen allemaal langs in dit boek van Junior Einstein. De leerling kan zelf bijhouden welke tafels hij of zij al beheerst. De oefeningen verschillen, van rijtjes keersommen tot puzzels. In het boek zit een tafeldiploma. Omdat alle tafels langskomen, is het boek te gebruiken in groep 4, 5 en 6. De volgende doelen voor groep 5 komen aan bod: Ik ken de tafel van 6 uit mijn hoofd.
Ik ken de tafel van 8 uit mijn hoofd.
Ik ken de tafel van 9 uit mijn hoofd.
Ik ken de tafel van 7 uit mijn hoofd.

Z-Rekenen Werkboek Klokkijken C

Dit is het derde en laatste deel van de serie (A-C) klokkijken van Z-Rekenen. Hierin werkt de leerling aan analoog en digitaal klokkijken tot op de minuut nauwkeurig. Ook wordt er gewerkt aan tijdsbesef en -beleving. Aan het eind van het boekje vind je een zelf in te kleuren klokkijkdiploma. Er wordt gewerkt aan de volgende leerdoelen: “Ik kan klokkijken tot op de minuut nauwkeurig. (digitaal en analoog). Ik kan eenvoudige tijdsberekeningen uitvoeren (hoe laat is het over een uur).
Ik kan aangeven hoe lang iets duurt (tijdbeleving).”

Z-Rekenen groep 4-5 – Tafelboek 1 Werkboek

In dit Tafelboek worden alle tafels tot en met 10 geoefend tot de leerling ze kan dromen. Het tweede deel van deze serie gaat in op keersommen en deelsommen. De twee boekjes helpen om een goede basis te vormen op het gebied van tafels. In dit boekje komen de volgende leerdoelen voor groep 4 aan bod: “Ik ken de tafel van 2 uit mijn hoofd.
Ik ken de tafel van 5 uit mijn hoofd.
Ik ken de tafel van 10 uit mijn hoofd.
Ik ken de tafel van 3 uit mijn hoofd.
Ik ken de tafel van 4 uit mijn hoofd.”

Meer informatie over het werken vanuit leerlijnen? Neem contact op via info@leerlijnen.nl of kijk op www.nieuwleren.nl

Neem contact op