Boek ‘Leerlijnen voor het basisonderwijs’

Meer informatie

wijzeroverdebasisschool.nl – Oefenboek Procenten Groep 7/8

Het Oefenboek Procenten Groep 7/8 (124 pag.) geeft 1 duidelijke aanpak voor een 100% score op dit moeilijke onderdeel. Voor zelfvertrouwen + een topresultaat op Cito-toets, Entreetoets en Eindtoets. Het Oefenboek Procenten Groep 7/8 is een oefenboek speciaal gericht op het rekenen met procenten. Het oefenboek geeft 1 duidelijke aanpak voor een 100% score op dit moeilijke onderdeel. Voor zelfvertrouwen en een goed resultaat op Cito-toets, Entreetoets en Eindtoets. . Rekenen met procenten vinden veel kinderen een lastig onderdeel. Dit kan leiden tot een tegenvallende score op rekentoetsen en uiteindelijk tot een schooladvies dat onder het niveau is van jouw kind. . Door te oefenen met de verschillende soorten sommen met procenten en dan ook nog in de vorm van kale sommen en verhaaltjessommen, gaat je kind doorkrijgen hoe het rekenen met procenten werkt. En jij als ouder kunt zien met welke onderdelen je kind nog moeite heeft. De antwoorden van alle opgaven staan achter in het boek, dus jullie kunnen de sommen meteen nakijken. . De volgende onderdelen komen aan bod in het boek: • Van geheel naar deel • Van deel naar geheel • Percentage berekenen • Korting berekenen . De moeilijkheidsgraad bouwt op in de vorm van sommen met 1 ster, 2 sterren en 3 sterren.

Z-Rekenen groep 8 Verhaaltjessommen Werkboek Ajodakt

In dit werkboek voor groep 8 wordt geoefend met verhaalsommen. De verhaaltjes worden opgebouwd van makkelijk naar moeilijk. De leerling oefent met optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. De volgende leerdoelen komen aan bod: “Ik kan optellen en aftrekken toepassen in diverse contexten waarbij ik de informatie uit een verhaaltje haal. Ik kan vermenigvuldigen en delen met hele getallen waarbij ik de informatie uit een verhaaltje haal.”

Aandacht voor Rekenen – Oefenboek Rekenen Groep 8

Je kind beter laten scoren met (Cito) Rekenen Groep 8? Voorkomen dat je kind achterblijft met rekenen? Of denk je dat het net wat beter kan voor een beter schooladvies? Kies dan dit oefenboek. Je kind beter laten scoren met (Cito) Rekenen Groep 8? Wil je voorkomen dat je kind achterblijft met rekenen in groep 8? Of heb je het gevoel dat het net wat beter kan, zodat je kind in deze groep geen schooladvies krijgt dat onder zijn of haar niveau is? Met het Oefenboek rekenen groep 8 kun je je kind goed helpen met rekenen. Het niveau van het oefenboek is afgestemd op de Cito-toets Rekenen Groep 8. Opbouw van het oefenboek In dit oefenboek van 178 pagina’s komen de verschillende soorten sommen eerst per somsoort voor. Hierbij worden eerst de kale sommen aangeboden en daarna dezelfde soort sommen in de vorm van verhaaltjessommen (ook wel bekend als redactiesommen). Zo leert je kind de som die ‘verstopt’ zit in het verhaaltje beter te herkennen. De antwoorden zijn ook in het oefenboek opgenomen.

Blokboek rekenen groep 8

De laatste jaren staat degelijk rekenen weer volop in de belangstelling. Het trainen van de basis rekenvaardigheden is voor elke vorm van rekenen en wiskunde onmisbaar. In de serie Blokboek Rekenen wordt volop aandacht besteed aan het trainen van technische rekenvaardigheden, automatiseren en memoriseren. Verschillende rekenstrategieën komen ruimschoots aan bod. De blokboeken zijn overzichtelijk opgebouwd met een ruime, rustige opmaak en sluiten goed aan bij de meest gebruikte rekenmethodes en kunnen worden ingezet als extra oefening en training, zowel thuis als op school. De kinderen kunnen er zelfstandig mee aan de slag.In Blokboek Rekenen 6 worden breuken en het cijferend optellen, aftrekken en vermenigvuldigen geïntroduceerd.

Leuk Rekenen 7 (XXL)

Het laatste deel uit de serie Leuk Rekenen is geschikt als extra uitdaging voor groep 7 en 8. In het boek staan niet alleen kruisjespuzzels, maar ook logische breinbrekers, zoals zeeslagpuzzels, priemgetallenopdrachten, getallenzoekers, cijferpuzzels en diagrampuzzels. In totaal zijn in de serie Leuk Rekenen 7 werkboeken beschikbaar, voor groep 3 t/m 8.

Zelfstandig Rekenen – Deel 8 Inclusief correctievel

Door middel van leuke en gevarieerde opdrachten kan de leerling geheel zelfstandig werken met taal en rekenen. De boeken zijn eenvoudig in gebruik en zien er leuk uit. Het stimuleert de leerling om zelfstandig aan de slag te gaan. Deze manier van zelfstandig werken is voor alle niveaus in het basisonderwijs te gebruiken, zowel voor zelfstandig werk voor de leerling die extra uitdaging nodig heeft, als voor de leerling die wat extra oefening gebruiken kan. De blokboeken bestaan uit 64 pagina’s met opgaven waarin oefenstof wordt aangeboden in oplopende moeilijkheidsgraad. De blokboeken zelfstandig taal en rekenen zijn niet methode- of groepsgebonden. Alle opgaven zijn duidelijk om-schreven en elk boek bevat een een werkwijzer waarin staat hoe het correctievel gebruikt moet worden. Elk boek heeft achterin een resultatenlijst waarop de leerling zelf zijn scores kan bijhouden.

Bij de les – Rekenen met breuken en procenten groep 7/8 –

Oefenen met bewerkingen van breuken en procenten. Voor extra ondersteuning of juist als extra uitdaging. Inclusief oplossingen. Met dit werkboekje oefenen kinderen met breuken en procenten. Kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 12 jaar leren die ook op school. Dit werkboek biedt extra oefenstof voor thuis of op school. Voor alle kinderen die meer moeten oefenen of voor hen die het gewoon leuk vinden om met rekenen bezig te zijn. De opdrachten in dit boek sluiten naadloos aan op datgene wat kinderen op school leren. Opbouw De oefenstof wordt per bladzijde en door het boekje heen opgebouwd:• Bovenaan staat steeds wat de bedoeling is, daaronder staan de opdrachten. • De bovenste opdrachten zijn makkelijker dan de opdrachten onderaan. • De eerste pagina’s zijn makkelijker dan de laatste pagina’s in het boek, en ook per onderwerp lopen de opdrachten op in niveau. Wat oefenen kinderen? • optellen en aftrekken van gelijknamige en ongelijknamige breuken • vereenvoudigen van breuken • vermenigvuldigen en delen van breuken • omzetten van breuken naar procenten en decimalen en andersom • rekenen met breuken, procenten en decimalen

Bij de les – Oefenen met breuken groep 8

Oefenen met breuken voor groep 8 (leerjaar 6). Alle oefenstof in één werkboek. Inzetbaar als extra ondersteuning of juist als extra uitdaging. Sluit 100% aan bij school.Met dit werkboekje oefenen kinderen de breuken. Deze leerstof komt op school in groep 8 (leerjaar 6) aan bod. Dit werkboek biedt extra oefenstof voor thuis en/of op school. Voor alle kinderen die meer moeten oefenen of voor hen die het gewoon leuk vinden om met rekenen bezig te zijn. De opdrachten in dit boek sluiten naadloos aan op datgene wat kinderen op school leren. Wat oefenen de kinderen? • Breuken: alle soorten, ook 1/10, 1/100, 1/1000 • Kommagetallen

Bij de les – Oefenen met geld en geldzaken groep 7/8

Oefenen met rekenen met geld voor groep 7/8 (leerjaar 5/6). Alle oefenstof in één werkboek. Inzetbaar als extra ondersteuning of juist als extra uitdaging. Met dit werkboekje oefenen kinderen rekenen met geld en geldzaken. Dat komt op school in groep 7/8 (leerjaar 5/6) aan bod. Dit werkboek biedt extra oefenstof voor thuis en/of op school. Voor alle kinderen die meer moeten oefenen of voor hen die het gewoon leuk vinden om met rekenen bezig te zijn. De opdrachten in dit boek sluiten naadloos aan op datgene wat kinderen op school leren.

Opbouw

De oefenstof wordt per bladzijde en door het boekje heen opgebouwd:
• Bovenaan staat steeds wat de bedoeling is, daaronder staan de opdrachten.
• De bovenste opdrachten zijn makkelijker dan de opdrachten onderaan.
• De eerste pagina’s zijn makkelijker dan de laatste pagina’s in dit boek.

Wat oefenen de kinderen?
• Rekenen met euro’s en eurocenten t/m 1000
• Wisselen, gepast betalen en niet-gepast betalen
• Schattend rekenen met hele euro’s en eurocenten t/m 1000
• Geldrekenen met euro’s en eurocenten met korting t/m 1000
• Verhaaltjessommen met euro’s en eurocenten t/m 1000

Klaar voor de start Einddoelenschrift rekenen 1S van groep 7 naar 8 (set a 5 ex)

Met Klaar voor de start geef je kinderen een vliegende start naar het nieuwe schooljaar. In het boekje komen de 10 belangrijkste rekendoelen aan bod. Er is een boekje voor elke jaargroep. En is goed geschikt voor scholen die net zijn overgestapt naar een nieuwe rekenmethode, maar ook voor scholen die de belangrijkste leerdoelen willen herhalen voor een nog stevigere basis. Deze boekjes kunnen worden ingezet aan het einde van het schooljaar, maar ook na de zomervakantie, om zo vliegend van start te gaan. Waarom Klaar voor de start? Een extra stevige basis voor de 10 belangrijkste leerdoelen van het jaar Extra oefenen en herhalen Beschikbaar voor alle leerjaren Geschikt om het jaar me af te sluiten, of als vliegende start van een nieuw schooljaar Methode-onafhankelijk Achterstanden wegwerken

Z-Rekenen Wiskunde 1 Topklassers

In dit werkboek voor groep 7-8 gaan de leerlingen aan de slag met wiskundige opdrachten en vraagstukken. Er wordt onder andere gekeken naar: wiskundige vergelijking, assenstelsel, negatieve getallen, kwadraat, wortel, kansberekening en algebra. Van het werkboek is ook nog een tweede deel.

Z-Rekenen Wiskunde 2 Topklassers

In dit tweede werkboek Wiskunde voor groep 7-8 gaan de leerlingen aan de slag met wiskundige opdrachten en vraagstukken. Er wordt onder andere gekeken naar: priemgetal, Stelling van Pythagoras, vergelijking, machtsverheffen, oppervlak berekenen, kansberekening en wiskundige puzzels.

Redactiesommen C

Met de blokboeken Redactiesommen leren kinderen door rekenvraagstukken goed te lezen, de juiste rekenrelaties te leggen en op te lossen. De blokboeken kunnen naast elke gangbare methode gebruikt worden en bieden extra oefening. Het is te gebruiken als herhaling, als vorm van zelfstandig werken of als extra oefenstof voor lengtedifferentiatie. Opzet De Redactiesommen bestaan voor elke groep uit 32 pagina’s met steeds 12 opgaven. De antwoorden bestaan uit meerkeuze mogelijkheden, waarvan uiteindelijk de oplossing gevonden kan worden door middel van een woord. Het is dus geheel zelfcorrigerend. Deze opzet maakt het voor de leerling aantrekkelijk om de opdrachten te maken. De boeken zijn met eenvoudige plaatjes geïllustreerd en zien er leuk uit! Redactiesommen C Redactiesommen C is weer net ietsje moeilijker dan de vorige Redactiesommen en bestemd voor leerlingen van groep 7. In dit deel komen weer veel verschillende soorten opgaven aan bod, o.a. met betrekking tot verhoudingen, lengtematen, omtrek, oppervlakte en inhoud.

Meer informatie over het werken vanuit leerlijnen? Neem contact op via info@leerlijnen.nl of kijk op www.nieuwleren.nl

Neem contact op