Boek ‘Leerlijnen voor het basisonderwijs’

Meer informatie

Bij de les – Oefenen met geld en geldzaken groep 7/8

Oefenen met rekenen met geld voor groep 7/8 (leerjaar 5/6). Alle oefenstof in één werkboek. Inzetbaar als extra ondersteuning of juist als extra uitdaging. Met dit werkboekje oefenen kinderen rekenen met geld en geldzaken. Dat komt op school in groep 7/8 (leerjaar 5/6) aan bod. Dit werkboek biedt extra oefenstof voor thuis en/of op school. Voor alle kinderen die meer moeten oefenen of voor hen die het gewoon leuk vinden om met rekenen bezig te zijn. De opdrachten in dit boek sluiten naadloos aan op datgene wat kinderen op school leren.

Opbouw

De oefenstof wordt per bladzijde en door het boekje heen opgebouwd:
• Bovenaan staat steeds wat de bedoeling is, daaronder staan de opdrachten.
• De bovenste opdrachten zijn makkelijker dan de opdrachten onderaan.
• De eerste pagina’s zijn makkelijker dan de laatste pagina’s in dit boek.

Wat oefenen de kinderen?
• Rekenen met euro’s en eurocenten t/m 1000
• Wisselen, gepast betalen en niet-gepast betalen
• Schattend rekenen met hele euro’s en eurocenten t/m 1000
• Geldrekenen met euro’s en eurocenten met korting t/m 1000
• Verhaaltjessommen met euro’s en eurocenten t/m 1000

Meer informatie over het werken vanuit leerlijnen? Neem contact op via info@leerlijnen.nl of kijk op www.nieuwleren.nl

Neem contact op