Boek ‘Leerlijnen voor het basisonderwijs’

Meer informatie

Z-Rekenen Wiskunde 1 Topklassers

In dit werkboek voor groep 7-8 gaan de leerlingen aan de slag met wiskundige opdrachten en vraagstukken. Er wordt onder andere gekeken naar: wiskundige vergelijking, assenstelsel, negatieve getallen, kwadraat, wortel, kansberekening en algebra. Van het werkboek is ook nog een tweede deel.

Meer informatie over het werken vanuit leerlijnen? Neem contact op via info@leerlijnen.nl of kijk op www.nieuwleren.nl

Neem contact op