Boek ‘Leerlijnen voor het basisonderwijs’

Meer informatie

Werkboek Grammatica Zinsontleding voor groep 7 en 8

Leer en oefen de zinsontleding met dit werkboek. Zinsontleding is het verdelen van een zin in de juiste delen. Een zin bestaat bijvoorbeeld uit een onderwerp, een persoonsvorm, een gezegde en misschien ook wel een lijdend voorwerp. Wat zijn deze zinsdelen precies en hoe vind je ze? Het is belangrijk om de zinsdelen te kunnen benoemen, want zinsontleding geeft inzicht in de structuur van de taal. Je weet welke woorden bij elkaar horen en in welke volgorde ze in een zin horen te staan. Zo krijg je een goed lopende zin en spreek en schrijf je de Nederlandse taal op de juiste manier. De oefeningen in dit boek laten door middel van een duidelijke en didactisch verantwoorde opbouw uw kind op een juiste manier oefenen met de zinsontleding. De opmaak van de oefeningen is helder en past bij de belevingswereld van uw kind. Door op de juiste manier de zinsontleding te oefenen, leert uw kind dit onderdeel van de grammatica steeds beter. Met dit didactisch verantwoorde werkboek wordt het oefenen van de zinsontleding makkelijker én leuker!

 

Grammatica zinsontleding geschikt voor groep 7 en 8 Uitlegkaarten

Leer alle (grammatica/taal)regels rondom zinsontleding. Een zin bestaat uit verschillende delen. Bijvoorbeeld het onderwerp, het gezegde of de persoonsvorm. Een zin kunnen verdelen in de juiste delen, noemen we zinsontleding. Zinsontleding geeft inzicht in de structuur van de taal. Je weet welke woorden bij elkaar horen en in welke volgorde ze in een zin horen te staan. Zo krijg je een goed lopende zin en spreek en schrijf je de Nederlandse taal op de juiste manier. De uitlegkaarten in dit boek laten door middel van simpele en duidelijke voorbeelden zien welke regels uw kind moet toepassen om een zin in de juiste zinsdelen te ontleden. De opmaak van de uitlegkaarten is helder en past bij de belevingswereld van uw kind. Dit zorgt ervoor dat de regels voor zinsontleding makkelijker worden geleerd en geautomatiseerd. Dat maakt het leren verantwoord én leuk!

 

Oefenen met taal voor groep 6

Dit boek bevat oefenopgaven met lesstof die voldoet aan de kerndoelen van taal in groep 6. Aan bod komen onder andere spelling, persoonsvormen, begrijpend lezen, taalgebruik, woordenschat en nog veel meer…

• 22 oefentaken van 30 opgaven per taak
• Per taak in ongeveer 20 minuten te maken
• Gemakkelijk zelfstandig oefenen
• Bewust aangeboden op papier en niet online: zo weet u dat het kind ook daadwerkelijk serieus met de taak aan de slag is
• Om te oefenen aan de keukentafel, in de auto, bij opa en oma, etcetera
• Met antwoorden, waar nodig voorzien van uitleg
• Met hulpmiddel om te achterhalen welke typen opgaven fout gaan
• De pagina’s in het boek zijn uitscheurbaar (microperforatie): handig, zo kunt u het per taak aanbieden of de antwoorden apart houden
• Met gratis online toets en diploma

Blokboek Ontleden

Samenvatting

Het werkboek Ontleden is verdeeld in twee gedeelten. In het eerste deel komen de zinsdelen aan de orde en in het tweede deel de woordsoorten. De leerlingen kunnen zelfstandig met dit boek aan de slag, maar er kan ook klassikaal of in niveaugroepen mee worden gewerkt. Door het antwoordenboek is correctie door zowel leekracht als leerling mogelijk. Het doel van dit boek is de leerlingen inzicht te laten krijgen in de opbouw van een zin, zodat ze de verschillende zinsdelen en woordsoorten leren herkennen. Daardoor ontdekken ze dat elk zinsdeel een bepaalde functie in de zin heeft. Na elkaar komen de verschillende zinsdelen aan de orde. In een korte inleiding wordt vermeld hoe een bepaald zinsdeel gevonden kan worden. Dit wordt hierna met enkele voorbeelden geillustreerd. Aan de hand daarvan gaan de leerlingen zelf aan het werk. In een dertigtal zinnen laten ze zien of ze de stof hebben begrepen. Zowel bij de zinsontleding als bij het woordbenoemen zijn drie toetsen opgenomen. De leerkracht kan bij correctie van deze oefeningen direct zien of de leerling de behandelde stof heeft begrepen. De leerling kan de antwoorden ook zelf nakijken.
Het boek Antwoorden Blokboek Ontleden is apart te verkrijgen, rechtstreeks bij Uitgeverij Averbode.

Grammatica Woordbenoemen (1) Geschikt voor groep 5 en 6 Werkboek

Samenvatting

Werkboek deel 1 voor woordbenoemen

De woorden in een zin kun je ook apart benoemen. Wat is een zelfstandig naamwoord en wat een bijvoeglijk naamwoord? Dit noem je woordbenoemen.

Het kunnen benoemen van een woord bepaalt of je woorden in een juiste volgorde zet en zo een juiste zin kunt vormen. Het geeft inzicht in de structuur van de taal. Dit werkboek helpt je om het woordbenoemen onder de knie te krijgen. Woordbenoemen is ook een groot onderdeel op de Cito Eindtoets. Dit boek is ook zeer geschikt om in te zetten als toetsvoorbereiding.

Dit werkboek is deel 1 van een serie van 3. In Woordbenoemen deel 1 komen de volgende woordsoorten aan bod: werkwoorden, hulpwerkwoord, voltooid deelwoord, lidwoord, zelfstandig naamwoord, (stoffelijk) bijvoeglijk naamwoord en voorzetsels.

Woordbenoemen deel 2 is het vervolg van deel 1. In deel 2 komen de Voegwoorden, Telwoorden: hoofdtelwoord en rangtelwoord, Persoonlijke, Bezittelijke, Vragende en Aanwijzende voornaamwoorden aan bod.

Woordbenoemen deel 3 bestaat uit gemengde opgaven. De opgaven in dit boek zijn zeker niet makkelijk. Om dit boek te kunnen maken, moet je de stof uit de delen 1 en 2 goed beheersen.

Meer informatie over het werken vanuit leerlijnen? Neem contact op via info@leerlijnen.nl of kijk op www.nieuwleren.nl

Neem contact op