Boek ‘Leerlijnen voor het basisonderwijs’

Meer informatie

Grammatica Woordbenoemen (1) Geschikt voor groep 5 en 6 Werkboek

var bol_sitebar_v2={"id":"bol_1643211858427", "baseUrl":"partner.bol.com","productId":"9200000109045487","familyId":"","siteId":"1179145","target":true,"rating":false,"price":true,"deliveryDescription":false,"button":true,"linkName":"Grammatica%20Woordbenoemen%20%281%29%20Geschikt%20voor%20gro...","linkSubId":""};

Samenvatting

Werkboek deel 1 voor woordbenoemen

De woorden in een zin kun je ook apart benoemen. Wat is een zelfstandig naamwoord en wat een bijvoeglijk naamwoord? Dit noem je woordbenoemen.

Het kunnen benoemen van een woord bepaalt of je woorden in een juiste volgorde zet en zo een juiste zin kunt vormen. Het geeft inzicht in de structuur van de taal. Dit werkboek helpt je om het woordbenoemen onder de knie te krijgen. Woordbenoemen is ook een groot onderdeel op de Cito Eindtoets. Dit boek is ook zeer geschikt om in te zetten als toetsvoorbereiding.

Dit werkboek is deel 1 van een serie van 3. In Woordbenoemen deel 1 komen de volgende woordsoorten aan bod: werkwoorden, hulpwerkwoord, voltooid deelwoord, lidwoord, zelfstandig naamwoord, (stoffelijk) bijvoeglijk naamwoord en voorzetsels.

Woordbenoemen deel 2 is het vervolg van deel 1. In deel 2 komen de Voegwoorden, Telwoorden: hoofdtelwoord en rangtelwoord, Persoonlijke, Bezittelijke, Vragende en Aanwijzende voornaamwoorden aan bod.

Woordbenoemen deel 3 bestaat uit gemengde opgaven. De opgaven in dit boek zijn zeker niet makkelijk. Om dit boek te kunnen maken, moet je de stof uit de delen 1 en 2 goed beheersen.

Meer informatie over het werken vanuit leerlijnen? Neem contact op via info@leerlijnen.nl of kijk op www.nieuwleren.nl

Neem contact op