Boek ‘Leerlijnen voor het basisonderwijs’

Meer informatie

Blokboek Ontleden

Samenvatting

Het werkboek Ontleden is verdeeld in twee gedeelten. In het eerste deel komen de zinsdelen aan de orde en in het tweede deel de woordsoorten. De leerlingen kunnen zelfstandig met dit boek aan de slag, maar er kan ook klassikaal of in niveaugroepen mee worden gewerkt. Door het antwoordenboek is correctie door zowel leekracht als leerling mogelijk. Het doel van dit boek is de leerlingen inzicht te laten krijgen in de opbouw van een zin, zodat ze de verschillende zinsdelen en woordsoorten leren herkennen. Daardoor ontdekken ze dat elk zinsdeel een bepaalde functie in de zin heeft. Na elkaar komen de verschillende zinsdelen aan de orde. In een korte inleiding wordt vermeld hoe een bepaald zinsdeel gevonden kan worden. Dit wordt hierna met enkele voorbeelden geillustreerd. Aan de hand daarvan gaan de leerlingen zelf aan het werk. In een dertigtal zinnen laten ze zien of ze de stof hebben begrepen. Zowel bij de zinsontleding als bij het woordbenoemen zijn drie toetsen opgenomen. De leerkracht kan bij correctie van deze oefeningen direct zien of de leerling de behandelde stof heeft begrepen. De leerling kan de antwoorden ook zelf nakijken.
Het boek Antwoorden Blokboek Ontleden is apart te verkrijgen, rechtstreeks bij Uitgeverij Averbode.

Meer informatie over het werken vanuit leerlijnen? Neem contact op via info@leerlijnen.nl of kijk op www.nieuwleren.nl

Neem contact op