Boek ‘Leerlijnen voor het basisonderwijs’

Meer informatie

Kinderen in oorlogstijd – Deel 2

Samenvatting

De projecten Kinderen in oorlogstijd zijn speciaal ontwikkeld voor hoogbegaaf-
de kinderen. Op een nieuwe en uitdagende manier leren ze niet alleen over de
Tweede Wereldoorlog, maar ook over hun eigen tijd. De projecten zijn gekoppeld
aan twee spannende oorlogsboeken (‘Oorlogswinter’ van Jan Terlouw en ‘Oorlog
zonder vrienden’ van Evert Hartman), waardoor de kinderen extra gemotiveerd
aan de slag gaan.

Doelgroep
Dit verrijkingsmateriaal is uitermate geschikt voor hoogbegaafde kinderen uit
groep 7 en 8. De leerstof is uitdagend, de leerstappen zijn groot, het creatief den-
ken wordt gestimuleerd, er wordt gebruik gemaakt van alternatieve werkvormen
en de kinderen kunnen gedurende langere tijd zelfstandig met de stof bezig zijn.

Opzet
Het materiaal bestaat uit twaalf projecten in zes blokboeken. Elk project bestaat
uit drie lessen met vooral open opdrachten. Daarnaast zijn er opdrachten die de
kinderen helpen op het werk te reflecteren en bij het leren om zelf te organiseren.
Aan het eind van elk blokboek wordt de kennis getest in een leeropdracht.

Door de gelezen hoofdstukken worden de kinderen uitgedaagd om na te denken
over complexe thema’s als ‘verzet’, ‘goed en kwaad’, ‘democratie’ en ‘wraak’.
De kinderen zoeken informatie op, bedenken oplossingen voor problemen en
dilemma’s en geven meningen. Kennis wordt meestal op een creatieve manier
verwerkt, bijvoorbeeld door een tijdbalk of een spel te maken of een persoons-
bewijs na te maken.

Projecten

Deel 1, Project 1 en 2:
De aanleiding tot de Tweede Wereldoorlog & De Oorlogswinter

Deel 2, Project 3 en 4:
Nationaal socialisme & Goed en slecht

Deel 3, Project 5 en 6:
Verzet & Oorlog zonder vrienden

Deel 4, Project 7 en 8:
De NSB & Democratie

Deel 5, Project 9 en 10:
Censuur & Eerlijk delen

Deel 6, Project 11 en 12:
Wraak nemen & Vluchten

Handleiding 1 (deel 1-3) en Handleiding 2 (deel 4-6) zijn apart te verkrijgen, rechtstreeks bij Uitgeverij Averbode.

Kinderen in oorlogstijd – Deel 1

Samenvatting

De projecten Kinderen in oorlogstijd zijn speciaal ontwikkeld voor hoogbegaaf-
de kinderen. Op een nieuwe en uitdagende manier leren ze niet alleen over de
Tweede Wereldoorlog, maar ook over hun eigen tijd. De projecten zijn gekoppeld
aan twee spannende oorlogsboeken (‘Oorlogswinter’ van Jan Terlouw en ‘Oorlog
zonder vrienden’ van Evert Hartman), waardoor de kinderen extra gemotiveerd
aan de slag gaan.

Doelgroep
Dit verrijkingsmateriaal is uitermate geschikt voor hoogbegaafde kinderen uit
groep 7 en 8. De leerstof is uitdagend, de leerstappen zijn groot, het creatief den-
ken wordt gestimuleerd, er wordt gebruik gemaakt van alternatieve werkvormen
en de kinderen kunnen gedurende langere tijd zelfstandig met de stof bezig zijn.

Opzet
Het materiaal bestaat uit twaalf projecten in zes blokboeken. Elk project bestaat
uit drie lessen met vooral open opdrachten. Daarnaast zijn er opdrachten die de
kinderen helpen op het werk te reflecteren en bij het leren om zelf te organiseren.
Aan het eind van elk blokboek wordt de kennis getest in een leeropdracht.

Door de gelezen hoofdstukken worden de kinderen uitgedaagd om na te denken
over complexe thema’s als ‘verzet’, ‘goed en kwaad’, ‘democratie’ en ‘wraak’.
De kinderen zoeken informatie op, bedenken oplossingen voor problemen en
dilemma’s en geven meningen. Kennis wordt meestal op een creatieve manier
verwerkt, bijvoorbeeld door een tijdbalk of een spel te maken of een persoons-
bewijs na te maken.

Projecten

Deel 1, Project 1 en 2:
De aanleiding tot de Tweede Wereldoorlog & De Oorlogswinter

Deel 2, Project 3 en 4:
Nationaal socialisme & Goed en slecht

Deel 3, Project 5 en 6:

Verzet & Oorlog zonder vrienden

Deel 4, Project 7 en 8:
De NSB & Democratie

Deel 5, Project 9 en 10:
Censuur & Eerlijk delen

Deel 6, Project 11 en 12:
Wraak nemen & Vluchten

Handleiding 1 (deel 1-3) en Handleiding 2 (deel 4-6) zijn apart te verkrijgen, rechtstreeks bij Uitgeverij Averbode.

Leuk Rekenen 7 (XXL)

Het laatste deel uit de serie Leuk Rekenen is geschikt als extra uitdaging voor groep 7 en 8. In het boek staan niet alleen kruisjespuzzels, maar ook logische breinbrekers, zoals zeeslagpuzzels, priemgetallenopdrachten, getallenzoekers, cijferpuzzels en diagrampuzzels. In totaal zijn in de serie Leuk Rekenen 7 werkboeken beschikbaar, voor groep 3 t/m 8.

Z-Rekenen Wiskunde 1 Topklassers

In dit werkboek voor groep 7-8 gaan de leerlingen aan de slag met wiskundige opdrachten en vraagstukken. Er wordt onder andere gekeken naar: wiskundige vergelijking, assenstelsel, negatieve getallen, kwadraat, wortel, kansberekening en algebra. Van het werkboek is ook nog een tweede deel.

Z-Rekenen Wiskunde 2 Topklassers

In dit tweede werkboek Wiskunde voor groep 7-8 gaan de leerlingen aan de slag met wiskundige opdrachten en vraagstukken. Er wordt onder andere gekeken naar: priemgetal, Stelling van Pythagoras, vergelijking, machtsverheffen, oppervlak berekenen, kansberekening en wiskundige puzzels.

Rekentijger groep 3 boekje a

Rekentijger is een serie met vrolijke werkboekjes voor de betere en snellere rekenaars. Rekentijger daagt hen uit met creatieve rekenuitdagingen en echte breinkrakers. De kleurrijke boekjes bieden stof die niet vooruit loopt op het leerstofaanbod in de methoden, maar oefent andere denkmethoden. Pittige, creatieve en innovatieve reken- en wiskundeproblemen en puzzels waar rekentijgers hun tanden in kunnen zetten. Dit boek is bedoeld voor kinderen in groep 3.

Meer informatie over het werken vanuit leerlijnen? Neem contact op via info@leerlijnen.nl of kijk op www.nieuwleren.nl

Neem contact op