Boek ‘Leerlijnen voor het basisonderwijs’

Meer informatie

Bij de les – Oefenen met spelling groep 7/8

var bol_sitebar_v2={"id":"bol_1643967925886", "baseUrl":"partner.bol.com","productId":"9300000061766758","familyId":"","siteId":"1179145","target":true,"rating":false,"price":true,"deliveryDescription":false,"button":true,"linkName":"Bij%20de%20les%20-%20Oefenen%20met%20spelling%20groep%207/8%20-%20...","linkSubId":""};

Samenvatting

Oefenen met spelling voor groep 7/8 . Niveau M7-E7. Alle oefenstof in één werkboek. Inzetbaar als extra ondersteuning of juist als extra uitdaging. Sluit 100% aan bij school.

Met dit werkboekje oefenen kinderen spelling niveau M7-E7. Deze leerstof komt op school in groep 7/8 (leerjaar 5/6) aan bod. Dit werkboek biedt extra oefenstof voor thuis en/of op school. Voor alle kinderen die meer moeten oefenen of voor hen die het gewoon leuk vinden om met taal bezig te zijn. De opdrachten in dit boek sluiten naadloos aan op datgene wat kinderen op school leren.

Opbouw
De oefenstof wordt per bladzijde en door het boekje heen opgebouwd:
• Bovenaan staat steeds wat de bedoeling is, daaronder staan de opdrachten.
• De bovenste opdrachten zijn makkelijker dan de opdrachten onderaan.
• De eerste pagina’s zijn makkelijker dan de laatste pagina’s in dit boek.

Wat oefenen de kinderen?
• Verkleinwoorden, zoals autootje, koninkje
• Woorden met vaste stukjes, zoals, iaal, ieel, ig-lijk, tie, teit-heid, isch
• Woorden met eindklank d en woorden met een th, c, x en y
• Woorden met korte klanken en lange klanken (open en gesloten lettergreep)
• Leenwoorden, zoals garage, douche, show
• Woorden met leestekens: ’s ochtend, ideeën

Meer informatie over het werken vanuit leerlijnen? Neem contact op via info@leerlijnen.nl of kijk op www.nieuwleren.nl

Neem contact op