Groep 1 en 22020-05-18T13:53:25+02:00

Cruciale leerdoelen voor groep 1 en 2

Er zijn veel doelen waar je aan kunt werken in groep 1 en 2. Vanwege de uitval van lessen en de beperkte tijd die er nu is, is het verstandig om je te richten op de belangrijkste doelen voor groep 1 en 2. Voor rekenen en taal hebben we deze cruciale leerdoelen op een rij gezet. Deze doelen kunnen dienen als hulp voor jou als leerkracht om te beslissen welke doelen je het meeste aandacht gaat geven de komende tijd. Uiteraard zijn de sociaal emotionele doelen daarbij ook heel belangrijk, maar in dit overzicht hebben we ons beperkt tot de doelen voor taal en rekenen. Je kunt de doelen hieronder downloaden. Wil je een complete doelenset voor groep 1 en 2 kijk dan eens naar het boek ‘Leerlijnen voor het basisonderwijs’.

Taal groep 1

Spreken 

Ik kan woorden duidelijk en correct nazeggen.
Ik kan een eigen verhaal duidelijk en verstaanbaar vertellen.

Luisteren

Ik kan naar een verhaal blijven luisteren.

Lezen

Ik weet wat een woord is.
Ik kan woorden en zinnen duidelijk en correct nazeggen.
Ik kan klankgroepen samenvoegen tot woorden (plakken).
Ik kan woorden verdelen in klankgroepen (hakken).

Rijmwoorden

Ik kan rijmwoorden herkennen in een liedje, versje of gedichtje.

Zinnen

Ik weet dat een zin uit woorden bestaat.
Ik kan een zin langer maken.

Schrijven

Ik herken verschillende letters.

Taal groep 2

Spreken 

Ik kan vloeiend en verstaanbaar praten, de klinkers en medeklinkers zijn goed te verstaan.
Ik kan zinnen maken van minimaal zeven woorden.

Luisteren

Ik kan goed luisteren naar verhalen, liedjes en gedichten.
Beginnende geletterdheid, oriëntatie op verhaal en tekst.
Ik weet het verschil tussen een woord en een zin.
Ik ken het verschil tussen een cijfer en een letter.

Voorbereidend lezen en spellen

Ik weet wat een letter is en herken een aantal letters.
Ik ken het verschil tussen een letter en een klank.

Woorden

Ik kan woorden verdelen in klanken of klankgroepen (hakken).
Ik kan klanken of klankgroepen samenvoegen tot woorden (plakken).
Ik kan de beginklank van een woord vervangen door een andere beginklank.
Ik kan de eindklank van een woord benoemen.
Ik kan de beginklank van een woord benoemen.
Ik kan mijn eigen naam klank voor klank uitspreken.

Rijmwoorden

Ik kan aangeven of woorden wel of niet op elkaar rijmen.
Ik kan een rijmwoord bedenken bij een bepaald trefwoord.
Schrijven, oriëntatie op geschreven taal.
Ik herken en benoem 16 letters.

Aanvankelijk schrijven

Ik kan 12 letters schrijven.
Ik weet hoe ik mijn pen en potlood vast moet houden.
Ik kan mijn eigen naam schrijven.

Rekenen groep 1

Telrij

Ik kan de telrij opzeggen tot tenminste 10.
Ik kan vanuit elk getal tot 10 verder tellen.
Ik kan vanuit elk getal onder 5 terugtellen.
Ik kan de buurgetallen benoemen tot ten minste 10.

Hoeveelheden

Ik kan hoeveelheden tot ten minste 6 tellen (resultatief tellen).
Ik kan hoeveelheden tot ten minste 6 weergeven (neerleggen of tekenen).
Ik herken begrippen die te maken hebben met hoeveelheden zoals meer, minder, evenveel, meeste, minste.

Getallen

Ik kan de getalsymbolen 0 tot en met 6 lezen.
Ik ken de volgorde van de getalsymbolen in de getallenrij tot tenminste 6.

Opereren met vormen en figuren

Ik kan cirkel, driehoek en vierkant  herkennen en benoemen.

Rekenen groep 2

Telrij

Ik kan de telrij opzeggen tot tenminste 20.
Ik kan vanuit elk getal tot 20 verder tellen.
Ik kan vanuit elk getal onder 10 terugtellen.
Ik kan rangtelwoorden tot en met ten minste 10 herkennen en gebruiken (eerste, tweede etc).

Hoeveelheden

Ik kan hoeveelheden tot ten minste 12 tellen (resultatief tellen).
Ik kan hoeveelheden tot ten minste 12 weergeven (neerleggen of tekenen).
Ik kan hoeveelheden tot ten minste 20 vergelijken en ordenen op meer, minder, evenveel, meeste of minste.

Getallen

Ik kan de getalsymbolen 0 tot en met 10 lezen.
Ik ken de volgorde van de getalsymbolen in de getallenrij tot tenminste 10.
Ik kan getalsymbolen, telwoorden en hoeveelheden tot ten minste 10 aan elkaar koppelen.

Bewerkingen

Ik weet wat erbij en eraf betekent.
Ik weet wat (eerlijk) splitsen en verdelen betekent.
Ik kan eenvoudige optelsommen met 1 of 2 erbij tot en met 12 handelend oplossen.
Ik kan eenvoudige aftreksommen met 1 of 2 eraf tot en met 12 handelend oplossen.

Opereren met vormen en figuren

Ik kan cirkel, driehoek, vierkant en rechthoek herkennen en benoemen.
Ik kan voorwerpen sorteren op minimaal twee kenmerken.

Producten

2020-05-04T09:53:26+02:00

Klasseplan voor kleuters

Klasseplan voor kleuters is een plan- en observatiesysteem voor groep 1 en 2. Complete leerlijnen staan al voor je klaar en zijn naar eigen inzicht aan te passen.

2020-05-04T09:56:23+02:00

Klasseplan

Klasseplan is een compleet plan- en volgsysteem voor het basisonderwijs, met methodeplanningen, leerlijnen, (digitale) weektaken, een digtiaal logboek voor leerkrachten en meer!

2020-05-04T09:58:23+02:00

Schoolrijk

Wil je eenvoudig zelf digitale lessen en toetsen maken? Dat kan eenvoudig in Schoolrijk. De leerlingen maken het lesmateriaal online, vragen worden automatisch nagekeken.

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?
Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!