Boek ‘Leerlijnen voor het basisonderwijs’

Meer informatie

Leuk Rekenen 6

De serie Leuk Rekenen is gevuld met de puzzel “Met kruisjes bedekken”. De leerling knipt zelf kruisjes uit en bedekt getallen volgens een bepaalde rekensom. Deel 6 oefent net als voorgaande delen met optelsommen en deelsommen. Dit werkboek is extra moeilijk, omdat je oefent met grote getallen. In totaal zijn in de serie Leuk Rekenen 7 werkboeken beschikbaar, voor groep 3 t/m 8.

Tafels 11 t/m 20

Dit boek bevat tafelkaarten voor de tafels 11 t/m 20. De kaarten kunnen uitgeknipt en opgehangen worden. Handig als geheugensteuntje bij het oefenen van keersommen. Het boek is te gebruiken vanaf groep 6. Het volgende doel voor groep 6 komt aan bod: Ik kan keersommen maken in het getallengebied tot 1000.

Blokboek rekenen 6

De laatste jaren staat degelijk rekenen weer volop in de belangstelling. Het trainen van de basis rekenvaardigheden is voor elke vorm van rekenen en wiskunde onmisbaar. In de serie Blokboek Rekenen wordt volop aandacht besteed aan het trainen van technische rekenvaardigheden, automatiseren en memoriseren. Verschillende rekenstrategieën komen ruimschoots aan bod. De blokboeken zijn overzichtelijk opgebouwd met een ruime, rustige opmaak en sluiten goed aan bij de meest gebruikte rekenmethodes en kunnen worden ingezet als extra oefening en training, zowel thuis als op school. De kinderen kunnen er zelfstandig mee aan de slag.In Blokboek Rekenen 6 worden breuken en het cijferend optellen, aftrekken en vermenigvuldigen geïntroduceerd.

Rekenen Tafels 1 tot en met 10

Keersommen echt onder de knie krijgen, dat oefent de leerling in dit werkboek. De tafels van 1 t/m 10 komen allemaal langs in dit boek van Junior Einstein. De leerling kan zelf bijhouden welke tafels hij of zij al beheerst. De oefeningen verschillen, van rijtjes keersommen tot puzzels. In het boek zit een tafeldiploma. Omdat alle tafels langskomen, is het boek te gebruiken in groep 4, 5 en 6. Het volgende doel voor groep 6 komt aan bod: Ik ken de tafels tot en met 10 uit mijn hoofd.

Z-Rekenen groep 6 Verhaaltjessommen Werkboek

In dit werkboek voor groep 6 wordt geoefend met verhaalsommen. De verhaaltjes worden opgebouwd van makkelijk naar moeilijk. De leerling oefent met optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Het volgende leerdoel komt aan bod: “Ik kan optellen en aftrekken tot 10.000 waarbij de informatie komt uit een verhaalsom.” Ook wordt er geoefend met vermenigvuldigen en delen aan de hand van verhaalsommen.

Z-Rekenen groep 4-5 – Tafelboek 2 Werkboek

In dit tweede Tafelboek van Z-Rekenen wordt geoefend met keersommen en deelsommen. Alle 10 de tafels komen aan bod. Het boek is daarom al te gebruiken in groep 4, maar is nog geschikter voor groep 5. Dan kan de leerling alle tafels in een keer herhalen. De volgende doelen voor groep 5 worden geoefend: “Ik kan keersommen maken in het getallengebied tot 100.
Ik kan deelsommen maken in het getallengebied tot 100.”

Rekenen Tafels 1 tot en met 10

Keersommen echt onder de knie krijgen, dat oefent de leerling in dit werkboek. De tafels van 1 t/m 10 komen allemaal langs in dit boek van Junior Einstein. De leerling kan zelf bijhouden welke tafels hij of zij al beheerst. De oefeningen verschillen, van rijtjes keersommen tot puzzels. In het boek zit een tafeldiploma. Omdat alle tafels langskomen, is het boek te gebruiken in groep 4, 5 en 6. De volgende doelen voor groep 5 komen aan bod: Ik ken de tafel van 6 uit mijn hoofd.
Ik ken de tafel van 8 uit mijn hoofd.
Ik ken de tafel van 9 uit mijn hoofd.
Ik ken de tafel van 7 uit mijn hoofd.

Blokboek Rekenen 5

Rekenen extra goed beheersen, dat is het doel van de Blokboek werkboekjes. Per groep is 1 werkboek beschikbaar dat aansluit bij de rekenstof door het jaar heen. In groep 5 ligt de focus op optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Ook wordt geoefend met tijd, geld en meten. De leerling oefent of herhaalt de stof uit de methode van school, om zo goed voorbereid aan het volgende jaar te beginnen. Het uitwerkingenboek is los te kopen via de site van de uitgever.

Rekenen Tafels 1 t/m 10 Tafelkaarten

Dit boek bevat tafelkaarten voor de tafels 1 t/m 10. De kaarten kunnen uitgeknipt en opgehangen worden. Handig als geheugensteuntje bij het oefenen van keersommen. Het boek is te gebruiken in groep 4 en 5. De volgende doelen voor groep 5 komen aan bod: Ik ken de tafel van 6 uit mijn hoofd.
Ik ken de tafel van 8 uit mijn hoofd.
Ik ken de tafel van 9 uit mijn hoofd.
Ik ken de tafel van 7 uit mijn hoofd.
Ik kan keersommen maken in het getallengebied tot 100.

Deeltafels 1 t/m 10 rekenen Werkboek

In het Junior Einstein Deeltafelboek staan oefeningen met deelsommen voor de tafels t/m 10. Omdat alle deeltafels tot 10 langskomen, is het boek te gebruiken in groep 4 en 5. De leerling oefent met de sommen en kan de deeltafelkaarten invullen en ergens ophangen. Aan het eind van het boek staat een deeltafeldiploma. Het volgende doel voor groep 5 komt aan bod: Ik kan deelsommen maken in het getallengebied tot 100.

Leuk Rekenen 4

De serie Leuk Rekenen is gevuld met de puzzel “Met kruisjes bedekken”. De leerling knipt zelf kruisjes uit en bedekt getallen volgens een bepaalde rekensom. Deel 4 oefent met deelsommen. Je legt bijvoorbeeld alleen maar kruisjes op getallen die je kunt delen door 4. In totaal zijn in de serie Leuk Rekenen 7 werkboeken beschikbaar, voor groep 3 t/m 8.

Z-Rekenen groep 5 Verhaaltjessommen Werkboek

In dit werkboek wordt geoefend met verhaalsommen. De verhaaltjes worden opgebouwd van makkelijk naar moeilijk. De leerling oefent met optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. De volgende leerdoelen komen aan bod: “Ik kan optellen en aftrekken tot 1000 waarbij de informatie komt uit een verhaalsom. Ik kan vermenigvuldigen en delen waarbij ik de informatie haal uit een verhaaltje.”

Z-Rekenen groep 5 Rekenblok Werkboek

Dit Rekenblok werkboek helpt de leerling met het bijspijkeren van vaardigheden op verschillende gebieden. Aan bod komt onder andere optellen en aftrekken tot 1000, het maken van keersommen tot 1000, rekenen met geld, meten tot op de millimeter nauwkeurig en het aflezen van een maatbeker. Op de voorkant van de pagina staan sommen, op de achterkant een speelse oefening met een illustratie. Dit is het derde deel uit de serie Rekenblok, waarvan één werkboekje per groep bestaat.

Z-Rekenen groep 4 Tafels oefenen Werkboek

In dit werkboek worden de tafels nog een keertje herhaald. Op de ene pagina als sommen, op de andere pagina als speelse opdrachten. Alle tafels tot en met tien komen langs. De leerling werkt zo aan de volgende doelen uit groep 5: “Ik ken de tafel van 6 uit mijn hoofd.
Ik ken de tafel van 8 uit mijn hoofd.
Ik ken de tafel van 9 uit mijn hoofd.
Ik ken de tafel van 7 uit mijn hoofd. Ik kan keersommen maken in het getallengebied tot 100.”

Z-Rekenen groep 4-5 – Tafelboek 1 Werkboek

In dit Tafelboek worden alle tafels tot en met 10 geoefend tot de leerling ze kan dromen. Het tweede deel van deze serie gaat in op keersommen en deelsommen. De twee boekjes helpen om een goede basis te vormen op het gebied van tafels. In dit boekje komen de volgende leerdoelen voor groep 5 aan bod: Ik ken de tafel van 6 uit mijn hoofd.
Ik ken de tafel van 8 uit mijn hoofd.
Ik ken de tafel van 9 uit mijn hoofd.
Ik ken de tafel van 7 uit mijn hoofd.

Leuk Rekenen 3

De serie Leuk Rekenen is gevuld met de puzzel “Met kruisjes bedekken”. De leerling knipt zelf kruisjes uit en bedekt getallen volgens een bepaalde rekensom. Deel 3 oefent moet de tafels. De kruisjes mogen bijvoorbeeld alleen maar op getallen liggen, die in de tafel van 4 voorkomen. In totaal zijn in de serie Leuk Rekenen 7 werkboeken beschikbaar, voor groep 3 t/m 8.

Rekenen Tafels 1 tot en met 10

Keersommen echt onder de knie krijgen, dat oefent de leerling in dit werkboek. De tafels van 1 t/m 10 komen allemaal langs in dit boek van Junior Einstein. De leerling kan zelf bijhouden welke tafels hij of zij al beheerst. De oefeningen verschillen, van rijtjes keersommen tot puzzels. In het boek zit een tafeldiploma. Omdat alle tafels langskomen, is het boek te gebruiken in groep 4, 5 en 6. De volgende doelen voor groep 4 komen aan bod: Ik kan eenvoudige keersommen maken.
Ik ken de tafel van 2 uit mijn hoofd.
Ik ken de tafel van 5 uit mijn hoofd.
Ik ken de tafel van 10 uit mijn hoofd.
Ik ken de tafel van 3 uit mijn hoofd.
Ik ken de tafel van 4 uit mijn hoofd.

Rekenen Tafels 1 t/m 10 Tafelkaarten

Dit boek bevat tafelkaarten voor de tafels 1 t/m 10. De kaarten kunnen uitgeknipt en opgehangen worden. Handig als geheugensteuntje bij het oefenen van keersommen. Het boek is te gebruiken in groep 4 en 5. De volgende doelen voor groep 4 komen aan bod: Ik kan eenvoudige keersommen maken.
Ik ken de tafel van 2 uit mijn hoofd.
Ik ken de tafel van 5 uit mijn hoofd.
Ik ken de tafel van 10 uit mijn hoofd.
Ik ken de tafel van 3 uit mijn hoofd.
Ik ken de tafel van 4 uit mijn hoofd.

Meer informatie over het werken vanuit leerlijnen? Neem contact op via info@leerlijnen.nl of kijk op www.nieuwleren.nl

Neem contact op