Boek ‘Leerlijnen voor het basisonderwijs’

Meer informatie

Leuk Rekenen 6

De serie Leuk Rekenen is gevuld met de puzzel “Met kruisjes bedekken”. De leerling knipt zelf kruisjes uit en bedekt getallen volgens een bepaalde rekensom. Deel 6 oefent net als voorgaande delen met optelsommen en deelsommen. Dit werkboek is extra moeilijk, omdat je oefent met grote getallen. In totaal zijn in de serie Leuk Rekenen 7 werkboeken beschikbaar, voor groep 3 t/m 8.

Z-Rekenen groep 6 Verhaaltjessommen Werkboek

In dit werkboek voor groep 6 wordt geoefend met verhaalsommen. De verhaaltjes worden opgebouwd van makkelijk naar moeilijk. De leerling oefent met optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Het volgende leerdoel komt aan bod: “Ik kan optellen en aftrekken tot 10.000 waarbij de informatie komt uit een verhaalsom.” Ook wordt er geoefend met vermenigvuldigen en delen aan de hand van verhaalsommen.

Leuk Rekenen 5

De serie Leuk Rekenen is gevuld met de puzzel “Met kruisjes bedekken”. De leerling knipt zelf kruisjes uit. Die moeten dan op de cijfers in het spelbord gelegd worden, zodat alle cijfers onder het kruisje samen een bepaald getal vormen. Bijvoorbeeld: als het getal 7 uitgerekend moet worden, leg je het kruisje op een 3, 2 keer een 2 en een 1. Het is soms best even puzzelen om precies de goede getallen te vinden. In totaal zijn in de serie Leuk Rekenen 7 werkboeken beschikbaar, voor groep 3 t/m 8.

Blokboek rekenen 6

De laatste jaren staat degelijk rekenen weer volop in de belangstelling. Het trainen van de basis rekenvaardigheden is voor elke vorm van rekenen en wiskunde onmisbaar. In de serie Blokboek Rekenen wordt volop aandacht besteed aan het trainen van technische rekenvaardigheden, automatiseren en memoriseren. Verschillende rekenstrategieën komen ruimschoots aan bod. De blokboeken zijn overzichtelijk opgebouwd met een ruime, rustige opmaak en sluiten goed aan bij de meest gebruikte rekenmethodes en kunnen worden ingezet als extra oefening en training, zowel thuis als op school. De kinderen kunnen er zelfstandig mee aan de slag.In Blokboek Rekenen 6 worden breuken en het cijferend optellen, aftrekken en vermenigvuldigen geïntroduceerd.

Z-Rekenen groep 5 Rekenblok Werkboek

Dit Rekenblok werkboek helpt de leerling met het bijspijkeren van vaardigheden op verschillende gebieden. Aan bod komt onder andere optellen en aftrekken tot 1000, het maken van keersommen tot 1000, rekenen met geld, meten tot op de millimeter nauwkeurig en het aflezen van een maatbeker. Op de voorkant van de pagina staan sommen, op de achterkant een speelse oefening met een illustratie. Dit is het derde deel uit de serie Rekenblok, waarvan één werkboekje per groep bestaat.

Z-Rekenen groep 5 Verhaaltjessommen Werkboek

In dit werkboek wordt geoefend met verhaalsommen. De verhaaltjes worden opgebouwd van makkelijk naar moeilijk. De leerling oefent met optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. De volgende leerdoelen komen aan bod: “Ik kan optellen en aftrekken tot 1000 waarbij de informatie komt uit een verhaalsom. Ik kan vermenigvuldigen en delen waarbij ik de informatie haal uit een verhaaltje.”

Blokboek Rekenen 5

Rekenen extra goed beheersen, dat is het doel van de Blokboek werkboekjes. Per groep is 1 werkboek beschikbaar dat aansluit bij de rekenstof door het jaar heen. In groep 5 ligt de focus op optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Ook wordt geoefend met tijd, geld en meten. De leerling oefent of herhaalt de stof uit de methode van school, om zo goed voorbereid aan het volgende jaar te beginnen. Het uitwerkingenboek is los te kopen via de site van de uitgever.

Z-Rekenen groep 4 – Rekenblok 2 Werkboek

In dit werkboek wordt geoefend met optellen, aftrekken en aanvullen tot 100. De leerling oefent ook keersommen uit de tafels 2 t/m 8. Op de voorkant van de pagina staan sommen, op de achterkant een speelse oefening met een illustratie. De volgende doelen komen aan bod: “Ik kan optellen en aftrekken in het getallengebied tot 100. (ook met overschrijding van het tiental). Ik kan eenvoudige keersommen maken.” Dit is het tweede deel uit de serie Rekenblok. Deel 1 is geschikt voor groep 3.

Leuk Rekenen 2

De serie Leuk Rekenen is gevuld met de puzzel “Met kruisjes bedekken”. De leerling knipt zelf kruisjes uit en bedekt getallen volgens een bepaalde rekensom. In Deel 2 wordt het verschil bedekt. Als het verschil tussen de cijfers 3 moet zijn, legt je bijvoorbeeld een kruisje op een 3 en een 6, of op een 1 en een 4. De leerling oefent zo al puzzelend met optelsommen. In totaal zijn in de serie Leuk Rekenen 7 werkboeken beschikbaar, voor groep 3 t/m 8.

Rekenen, mijn oefenschrift eerste trimester

De opdrachten in deel 1 van Mijn Oefenschrift rekenen gaan over optellen en aftrekken tot en met 10. Er wordt geoefend met onder andere: getallenrijen aanvullen, sommen maken, getallen vergelijken en splitsingen maken. Het werkboekje vormt een goede aanvulling op de stof die begin groep 3 behandeld wordt. De volgende doelen komen aan bod: Ik kan getallen ordenen, ook buurgetallen. Ik ken de getallen en de getalrij t/m 20. Ik kan getallen t/m 10 splitsen. Ik kan optelsommen, minsommen en splitsingen tot 10 vlot uit mijn hoofd uitrekenen.

Het grote Junior Einstein Doeboek voor groep 3 rekenen, taal, lezen, schrijven, kleuren

In het grote Junior Einstein Doeboek vind je oefeningen die goed aansluiten bij de lesstof voor groep 3. Het boek is gevuld met kleurrijke oefeningen en illustraties. De speelse opdrachten gaan over rekenen, taal, lezen en schrijven. Voor rekenen groep 3 komt het volgende doel aan bod: Ik kan optellen en aftrekken in het getallengebied t/m 20, met overschrijding van het tiental.

Blokboek rekenen 3

Rekenen extra goed beheersen, dat is het doel van de Blokboek werkboekjes. Per groep is 1 werkboek beschikbaar dat aansluit bij de rekenstof door het jaar heen. De leerling oefent of herhaalt de stof uit de methode van school, om zo goed voorbereid aan het volgende jaar te beginnen. Het werkboek voor groep 3 bestaat uit speelse, geïllustreerde opdrachten. Het uitwerkingenboek is los te kopen via de site van de uitgever.

Leuk Rekenen 1

De serie Leuk Rekenen is gevuld met de puzzel “Met kruisjes bedekken”. De leerling knipt zelf kruisjes uit. Die moeten dan op de cijfers in het spelbord gelegd worden, zodat de cijfers onder het kruisje samen een bepaald getal vormen. Bijvoorbeeld: als het getal 3 uitgerekend moet worden, leg je het kruisje op de 2 en de 1, maar verder op geen enkel ander getal. De leerling oefent zo al puzzelend met optelsommen. In totaal zijn in de serie Leuk Rekenen 7 werkboeken beschikbaar, voor groep 3 t/m 8.

Bij de les – Rekenen met sommen tot en met 20 groep 3 – leerjaar 1/2

Oefenen met sommen tot 20. Getalbegrip, bewerkingen en automatiseren. Rekenopdrachten sluiten 100% aan bij school. Voor extra ondersteuning of juist als extra uitdaging. Met dit werkboekje oefenen kinderen het rekenen tot en met 20. Dat komt ook in groep 3 aan bod. Dit werkboek biedt extra oefenstof voor thuis of op school. Voor alle kinderen die meer moeten oefenen of voor hen die het gewoon leuk vinden om met rekenen bezig te zijn. De opdrachten in dit boek sluiten naadloos aan op datgene wat kinderen op school leren. Opbouw
De oefenstof wordt per bladzijde en door het boekje heen opgebouwd:
• Bovenaan staat steeds wat de bedoeling is, daaronder staan de opdrachten.
• De bovenste opdrachten zijn makkelijker dan de opdrachten onderaan.
• De eerste pagina’s zijn makkelijker dan de laatste pagina’s in het boek.

Wat oefenen kinderen?
• optellen tot en met 20: met en zonder overschrijding van het eerste tiental
• aftrekken tot en met 20: met en zonder overschrijding van het eerste tiental
• splitsen van getallen tot en met 20
• getallen plaatsen op een getallenlijn
• tellen met sprongen
• rekenen met dobbelstenen

Meer informatie over het werken vanuit leerlijnen? Neem contact op via info@leerlijnen.nl of kijk op www.nieuwleren.nl

Neem contact op