Boek ‘Leerlijnen voor het basisonderwijs’

Meer informatie

Blokboek Rekenen 5

Rekenen extra goed beheersen, dat is het doel van de Blokboek werkboekjes. Per groep is 1 werkboek beschikbaar dat aansluit bij de rekenstof door het jaar heen. In groep 5 ligt de focus op optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Ook wordt geoefend met tijd, geld en meten. De leerling oefent of herhaalt de stof uit de methode van school, om zo goed voorbereid aan het volgende jaar te beginnen. Het uitwerkingenboek is los te kopen via de site van de uitgever.

Het grote Junior Einstein rekenboek voor kleuters tellen, rekenen, kijken, kleuren

In het grote Junior Einstein Rekenboek vind je oefeningen die goed aansluiten bij de lesstof voor groep 2. Het boek is gevuld met kleurrijke oefeningen en illustraties. De speelse opdrachten gaan over tellen, cijfers en getalbegrip. Kinderen leren de getallen herkennen, schrijven en tellen tot 20. Ook oefenen ze met het herkennen van vormen en figuren. De volgende doelen voor groep 2 komen aan bod: Ik kan de telrij opzeggen tot tenminste 20.
Ik herken begrippen rond de telrij zoals verder, door, terug, naast.
Ik kan cirkel, driehoek, vierkant en rechthoek herkennen en benoemen.

Blokboek rekenen 3

Rekenen extra goed beheersen, dat is het doel van de Blokboek werkboekjes. Per groep is 1 werkboek beschikbaar dat aansluit bij de rekenstof door het jaar heen. De leerling oefent of herhaalt de stof uit de methode van school, om zo goed voorbereid aan het volgende jaar te beginnen. Het werkboek voor groep 3 bestaat uit speelse, geïllustreerde opdrachten. Het uitwerkingenboek is los te kopen via de site van de uitgever.

Bij de les – Rekenen met sommen tot en met 20 groep 3 – leerjaar 1/2

Oefenen met sommen tot 20. Getalbegrip, bewerkingen en automatiseren. Rekenopdrachten sluiten 100% aan bij school. Voor extra ondersteuning of juist als extra uitdaging. Met dit werkboekje oefenen kinderen het rekenen tot en met 20. Dat komt ook in groep 3 aan bod. Dit werkboek biedt extra oefenstof voor thuis of op school. Voor alle kinderen die meer moeten oefenen of voor hen die het gewoon leuk vinden om met rekenen bezig te zijn. De opdrachten in dit boek sluiten naadloos aan op datgene wat kinderen op school leren. Opbouw
De oefenstof wordt per bladzijde en door het boekje heen opgebouwd:
• Bovenaan staat steeds wat de bedoeling is, daaronder staan de opdrachten.
• De bovenste opdrachten zijn makkelijker dan de opdrachten onderaan.
• De eerste pagina’s zijn makkelijker dan de laatste pagina’s in het boek.

Wat oefenen kinderen?
• optellen tot en met 20: met en zonder overschrijding van het eerste tiental
• aftrekken tot en met 20: met en zonder overschrijding van het eerste tiental
• splitsen van getallen tot en met 20
• getallen plaatsen op een getallenlijn
• tellen met sprongen
• rekenen met dobbelstenen

Meer informatie over het werken vanuit leerlijnen? Neem contact op via info@leerlijnen.nl of kijk op www.nieuwleren.nl

Neem contact op