Leerlijn of methode? Corona update

Achterstand?

Door de huidige omstandigheden is het lastig om de methode helemaal te volgen. Het is niet te doen om alle opgaven te laten maken en alle instructies helemaal goed uit te voeren. Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden in het aanbod. Hoe maak je die keuzes? Wat doe je wel en wat niet? We willen je daarbij helpen door te kijken naar de leerlijnen uit de methodes.

Leerlijn of methode

Een methode is een prima manier om de leerstof aan te bieden, tenminste in normale omstandigheden. Een methode is geschreven rond een leerlijn. Die leerlijn, bestaande uit verschillende leerdoelen, vormt de ruggengraat van de methode. Die leerlijn is soms echter wat verstopt, doordat er veel herhaling en soms versnippering in een methode zit is het lastig om in een keer te zien wat de belangrijkste doelen zijn. Het is dus verstandig om deze belangrijke doelen uit te zoeken en op een rij te zetten.

Domeinen

Om overzicht te krijgen over de leerdoelen is een handige manier om ze te koppelen aan domeinen. Zo krijg je een eerste overzicht van de onderdelen die het meest aan bod komen. In het boek ‘Leerlijnen voor het basisonderwijs’  gebruiken we ook domeinen om een helder overzicht te creëren. We hebben de doelen uit de meeste methodes nu gekoppeld aan deze domeinen en ze voor je op een rij gezet.

Leerlijn uit de methode

De doelen uit de methodes staan al in ons online product Klasseplan (www.klasseplan.nl). In Klasseplan kun je de methodeplanningen met doelen (in leerlingtaal) importeren in de jaar- en weekplanning en zo gebruiken voor je eigen planning en voor de weekplanningen van de leerlingen.

We hebben deze doelen nu gekoppeld aan de domeinen en voor de laatste tien weken van de methodeplanning voor je op een rij gezet. Je kunt deze doelen downloaden van www.leerlijnen.nl.

Welke keuzes?

Welke keuzes je maakt hangt uiteraard af van de situatie in jouw groep. Je kunt niet alles inhalen, dus alle opdrachten alsnog laten maken. Het is dus van belang om de belangrijkste onderdelen aan te bieden. We hopen dat je door het overzicht van de leerdoelen daar een onderbouwde keuze in kunt maken.

2020-04-21T18:46:32+02:00